Nyhedsudsendelse august 2019

Kære alle,
Der opstår løbende begivenheder og events som fortjener en Levende Hav nyhedsudsendelse. Den sendes elektronisk til LLH medlemmer og Antons Venner. Vi sender ikke med posten, men kan læses på Facebook og hjemmeside

 

Levende Havs skipper og miljøaktivist Knud blev bisat fredag den 23. august fra forsamlingshuset i Hemmed. Det blev en smuk og meget bevægende dag i selskab med Knud gode familie og venner. På bestyrelsens vegne siger jeg tak for jeres kærlige deltagelse i Knuds sygdom, død og bisættelse herunder jeres indbetalinger til støtte for kutter Antons fortsatte drift og vedligehold. Op mod 200 indbetalte mere end 60.000 under mrk. Knud. 1000 tak skal I have. Kutter Anton er nu på land for kølhalingen og udskiftningen af stråkø Villy er skipper og omkring sig har han det team som Knud har fået samlet de seneste år.

 

 

RedHavet.nu er en ny kampagne for havet som jeg håber I har bemærket i medier og sociale medier. Vi har flere ref. til kampagnen på vores nye hjemmeside www.levendehav.dk og Facebook. Opgaven er nu at få underskrevet og kampagnen delt på de sociale medier og det håber jeg at I vil bidrage til. Vi skal også bruge 12 medlemmer fra København/Sjælland, som har tid og lyst til en event onsdag den 11. september kl. 10-12. Vi skal sammen med 12 deltagere, fra hver af de andre organisationer DN, WWF og Sportsfiskerne, cykle fra Mensch kontoret i Bredgade op til Christiansborg, hvor vi skal aflevere en redningskrans til 50 politikere. Det foregår på den store trappe op til Folketinget. Vi skal nu bruge 12 medlemmer som råder over en cykel + cykelhjelm og noget mørkeblåt tøj (af hensyn til redningskransen). Alle der har lyst til at være med skal sende mig en mail så hurtig som muligt i den kommende uge. Skriv til llh@levende-hav.dk eller ring til 53347107 for flere oplysninger.

 

Lige nu er vi aktive i kampen mod de hollandske bomtrawlere i Skagerrak, som er ved at tage livet af livet i havet og kystfiskeriet i Nordjylland. Der skal nu lægges et optimalt pres på de danske politikere for at de kan få stoppet ødelæggelsen af Skagerrak og kystfiskeriet. Så skriv under her på dette link og del på jeres sociale medier.

 

 

 

Kystens Parlament er et nyt projekt, støttet af Velux fonden. Vi har fået en bevilling, men den har ligget underdrejet pga. Knuds sygdom. Det er et kutter Anton projekt, hvor kutter Anton kommer rundt i landet med telte og udstillinger til mindst ti udvalgte destinationer, hvor der hvert sted opsættes et ting, et parlament med fokus på det eller de problemer, på kysten og havet, problemer som de mennesker der bor de enkelte steder vil have lø Projektet bliver nu skrevet til den nye situation og uden Knud, herunder ny tidsplan og så håber vi at komme i gang hurtigst muligt. Kystens Parlament er et samarbejdsprojekt med Amatørfiskerne. Jeg skal bede jer om at holde øje med hjemmeside og Facebook for opdateringer. For projektet er afhængig af jeres input og forslag udefra det danske kystlandskab. Til hvert sted er der afsat 20-30.000 til dækningen af de lokale udgifter.

Red Havet Nu Iltsvind

Eutrofiering og deraffølgende iltmangel og sidst iltsvind på bunden af de danske fjorde, indre danske farvande og Østersøen er blevet den største enkeltfaktor, målt på alt det der lægger de danske farvande øde.

Red Havet Nu

Miljøorganisationer vil redde havet omkring Danmark

Havet er ved at blive kvalt af iltsvind, forurening og bundtrawling. Så alvorlig er udmeldingen fra fem organisationer, der er gået sammen i en ny kampagne for at få
politikere og danskerne til at reddet havet.

Havet har brug for at blive reddet. Derfor trommer fem organisationer danskerne og landets politikere til handling i en fælles kampagne, der skal vise, hvor slemt det faktisk står til.
Organisationerne ønsker at flere får øje på den krise, der udspiller sig under havets overflade i Danmark.

Og der er brug for at skabe ekstra opmærksomhed om havet omkring os, for danskerne er slet ikke klar over, hvor galt det står til. Det viser en ny undersøgelse fra MEGAFON, som organisationerne
har fået foretaget. Hele XX % danskere er overraskede over, hvor dårligt vores farvande har det. Og skidt står det til. Områder med iltmangel er 10-doblet de seneste 100 år i Østersøen, godt 85%
af havbunden i den danske del af Nordsøen er forstyrret, og torskebestanden i Kattegat er nede på 10 % af, hvad den var i 1970’erne.

Derfor kalder Danmarks Naturfredningsforening, Levende Hav, Oceana, Danmarks Sportsfiskerforbund og WWF Verdensnaturfonden nu til samling for at redde havet omkring
Danmark.

Det er VELUX FONDEN, der støtter de fem organisationers kampagne og ifølge programchef, Mikkel Klougart, er støtten helt på linje med fondens generelle fokus på at styrke det danske
havmiljø.

”Vi har en fantastisk nabo i havet, som i princippet forærer os mange gode oplevelser og nødvendige ressourcer helt gratis. Desværre driver vi rovdrift på havet i dag og hvis det fortsætter,
risikerer vi at forårsage uopretteligt skade. Der er behov for mere opmærksomhed på det her område – og det vil vi gerne bidrage til. Vi har brug for en bedre forvaltning af det danske havmiljø
af hensyn til både nuværende og fremtidige generationer, siger Mikkel Klougart.

Velux Fonden er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle,, sociale og miljømæssige formål samt projekter vedr. aktive ældre, aldrings- og øjenforskning – med det fælles formål at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. I 2018 uddelte Velux Fonden  263 millioner kroner.

RedHavetNu

Red-Havet-Nu kampagnen er fire organisationers dom over hvor slemt det står til med vores fælles danske hav og vores bud på hvad vi må gøre for at få genoprettet det Levende Hav.

Bag kampagnen står Danmarks Naturfredningsforeningen, Verdensnaturfonden, Danmarks Sportsfisker Union og Landsforeningen Levende Hav og kampagnen er finansieret af Velux Fonden. Se mere på kampagnens hjemmeside www.redhavet.nu

Fiskerforum perspektivet

Fiskerforum skriver i dag at de finder en “meget interessant læsning” i WWF nye fiskeguide. Det er også rigtigt, men målt på fakta, misvisninger, objektiv journalistik, valg af vikler etc. holder Fiskerforum sig ikke tilbage. Ex. skriver de at ud af 65 arter kan vi kun spise en (1) art med god samvittighed og det selvom et lille barn kan se at guiden giver os ikke mindre end 37 arter vi kan spise med god samvittighed. Der er nogle forhold der skal være på plads, ex. hvordan og hvor fisken eller skaldyret er fanget, men er de detaljer på plads så kan man spise 37 arter.

Pyt med Fiskerforum de har deres dagsorden i fiskeriet og den har de aldrig lagt skjul på. Her ligger Fiskerforum, målt på præsidents Trump og Fox News begreb om objektiv journalistisk, også i spidsen.

Men det mest interessante i WWF guiden er ikke de grønne prikker under de 37 arter, det er de 42 blå (MSC) brikker og de 18 blå MSC mærkede som ikke er grønne (det er meget vigtige arter bl.a. kulmule, rødtunge etc. som er MSC mærkede men som vi ikke må spise. Så er de 13 grønne som (endnu) ikke er MSC mærkede (det må være fremtidens marked for MSC.

Målt under et synes WWF guiden kun at kunne bruges til at få mere viden om hvad Fiskerforum og WWF sådan går og mener i det daglige. Som forbruger af fisk bliver vi i denne sag ikke klogere på hvilke fisk vi kan spise med samvittigheden i orden og dansk fiskeri som sådan.