Fiskerforum perspektivet

16. august 2019

Fiskerforum skriver i dag at de finder en “meget interessant læsning” i WWF nye fiskeguide. Det er også rigtigt, men målt på fakta, misvisninger, objektiv journalistik, valg af vikler etc. holder Fiskerforum sig ikke tilbage. Ex. skriver de at ud af 65 arter kan vi kun spise en (1) art med god samvittighed og det selvom et lille barn kan se at guiden giver os ikke mindre end 37 arter vi kan spise med god samvittighed. Der er nogle forhold der skal være på plads, ex. hvordan og hvor fisken eller skaldyret er fanget, men er de detaljer på plads så kan man spise 37 arter.

Pyt med Fiskerforum de har deres dagsorden i fiskeriet og den har de aldrig lagt skjul på. Her ligger Fiskerforum, målt på præsidents Trump og Fox News begreb om objektiv journalistisk, også i spidsen.

Men det mest interessante i WWF guiden er ikke de grønne prikker under de 37 arter, det er de 42 blå (MSC) brikker og de 18 blå MSC mærkede som ikke er grønne (det er meget vigtige arter bl.a. kulmule, rødtunge etc. som er MSC mærkede men som vi ikke må spise. Så er de 13 grønne som (endnu) ikke er MSC mærkede (det må være fremtidens marked for MSC.

Målt under et synes WWF guiden kun at kunne bruges til at få mere viden om hvad Fiskerforum og WWF sådan går og mener i det daglige. Som forbruger af fisk bliver vi i denne sag ikke klogere på hvilke fisk vi kan spise med samvittigheden i orden og dansk fiskeri som sådan.

Kontakt

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 DK-Lemvig

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.