Kutter Anton i Bogense uge 28 2021

Bogense set fra dronen

Hummerfiskeriet i farvandet nord for Fyn. Uge 27 2021

Søndag den 11.7.21 ankommer Levende Hav, med kutter Anton, til Bogense for at få mere viden om fiskeriet efter sorte hummer. Hummerfiskeriet med garn og tejner er vokset frem de seneste fem år, og vi vil have  undersøgt om der i disse farvande også er problemer med efterladte garn og spøgelsesgarn.

Søndag aften talte vi med erhvervsfiskere, som kom til havnen i Bogense med 5 fyldte kurve med flotte sorte hummere, og de fortalte at de brugte mange garn og tejner og de samlede deres hummer i store ruser og tirsdag blev de pakket og sendt til fiskeauktionen i Hanstholm, hvor de blev solgt for 2-250 kg. kiloet.

Ellers var de ikke meddelsomme om fiskeriet, andet end at de havde andre og større fartøjer, som trawler i Østersøen. Vi forstod at de fiskede sorte hummer med hundredvis af garn og tejner, på samme måde som de store muslingeskrabere i Limfjorden, der også investerer i store mængder af grej til hummerfiskeriet. Og det kan de fordi der ikke er regler for fiskeriet, de kan, for nu at sige det som dér er, gøre hvad der passer dem og dermed er det også noget nær sikkert at de hummer er fisket op på inden for få år.

De følgende dage var vi på havet fra tidlig morgen og vi kom langt omkring på nordkysten og op langs Jyllands østkyst til Juelsminde, rundt Endelave, Æbelø, Fyns hoved og Kors Havn.

Der står tæt med grejer og på ekkoloddet kunne vi se at havbunden i området er perfekt til netop sorte hummer. Det vil sige meget hård bund, store sten og en masse huler hvor de kunne opholde sig og gemme sig mod deres naturlige fjender, specielt når de skifter skal.

Netop fraværet af de naturlige fjender, først og fremmest torsken som også holder til på stenbund, er forklaringen på de mange hummer. Og dermed blive de mange sorte hummere også et meget konkret tegn på en økologisk katastrofe i havet målt på torsk og andre fisk. Årsagen til at torsken og de andre fisk er forsvundet kan forklares historisk og den starter med et for stort og voksende fisketryk fra 50érne og frem til slutningen af 80érne, hvor Kattegat og de indre farvande bliver ramt af de hårde og dybe iltsvind.

Nu er forholdene i de farvende blevet bedre, men da torsken nu næsten er forsvundet fra de danske farvande, kommer de heller ikke tilbage til farvandet nord for Fyn og derfor denne voksende bestand af sorte hummer og den alm. Strandkrabbe.

Vi fik talt med fiskere på havet og havnene og alle vi mødte var venlige og imødekommende og alle, uden undtagelse, havde ikke oplevet problemer med spøgelsesgarn og da vi heller ikke på noget tidspunkt i de fire dage fik garn på vores dræg, blev det også vore konklusion at de problemer med efterladte redskaber, vi fik afdækket på Limfjorden sidste år, ikke er noget problem i dette hummerfiskeri i disse farvande.

Vi forstod at hummerfiskeriet er vokset de seneste fem år og det nu er stort. Og vi oplevede det vi har set i Limfjorden i hummerfiskeriet, at når en ny ressource viser sig bliver den jagtet med alle de redskaber erhvervsfiskerne kan skrabe sammen.

Og det sker fordi den danske fiskeriforvaltning er kendetegnet ved at den lader hånt om antallet af redskaber en erhvervsfisker må bruge i hummerfiskeriet. Også på det område er dansk fiskeriforvaltning enestående i Norden. I Danmark kan man jage sorte hummer året rundt og den eneste regulering er mindstemålet. I Norge må de fange hummer to måneder om året resten af året er de fredet og rognhummer skal selvfølgelig genudsættes. Og i Norge og Sverige er der selvfølgelig også restriktioner på antallet af redskaber, således at så mange som muligt kan få den gode oplevelse der er at fange en hummer.

I det danske fiskeri gælder den stærkestes ret. Hvor fritidsfiskeren ikke må bruge mere end 135 meter garn el. 6 tejner og kun fiske til eget forbrug, kan erhvervsfiskerne bruger alle de redskaber han vil, dvs. flere hundrede garn og tejner. Og alle vi talte med kunne kun bekræfte at det kun var et spørgsmål om tid, så var området blevet tømt for sorte hummer.

Det er ikke rimeligt, men sådan er det nu blevet i dansk fiskeri. Så i stedet for at tage vare om denne nye ressource og sikre den i området i så mange år som muligt til gavn og glæde for så mange som muligt, bliver den nu rovfisket og om et par år er den væk.

Vi havde en god uge i Bogense og blev klogere på området, fiskeriet og fik en rimelig god dokumentation for at der er der ikke problemer med efterladte redskaber og spøgelsesgarn.

Nu er kutter Anton tilbage i Bønnerup for at blive klar til nye opgaver i starten af august hvor kursen sættes mod Limfjorden.

Æbelø set fra kutter Anton dronen

Dræg slæbes øst for Æbelø

Kutter Anton set fra 70 meter

Kutter Anton ved Æbelø

Samtale med fritidsfisker ved Juelsminde.

Flot skude på e østlig kurs

Sorte hummer omlades til store opbevaringsruser på havnen i Bogense

Pressemeddelelse Bodil Pedersen Fondens Natur- og Miljøpris

Landsforeningen Levende Havs pressemeddelelse udsendt torsdag den 3. juni 2021

Overskrift: Landsforeningen Levende Hav får stor Natur- Miljøpris

Søndag den 6. juni kl. 11-12 modtager Landsforeningen Levende Hav Bodil Pedersen Fondens Natur- og Miljøpris 2020. Modtagelsen sker på havnen i Faaborg ved kutter ”Anton” og med prisen følger 100.000 kr.

 

”Vi er stolte og meget glade for denne store pris”, siger Levende Havs formand Kurt Svennevig Christensen, fordi vi får prisen for vores mangeårige indsats for livet i havet, havnaturen, det bæredygtige fiskeri, her under foreningens støtte og hjælp til kystfiskeriet i den fattige verden.

Levende Hav modtager Natur- og Miljøprisen 2020 i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling, som holdes på havnen i Faaborg, søndag den 6. juni 2021.

Landsforeningen ligger i Faaborg Havn med kutter Anton med projektet ”Kystens Parlament”, som gennemføres hen over weekenden 4-6. juni. Faaborg er en af i alt ti destinationer, rundt de danske kyster, hvor Kystens Parlament samler folk og de mange historier fra kysten og de historier bliver samlet i et katalog, som præsenteres for de folkevalgte på Christiansborg. Det sker i Landstingssalen den 23. september 2021, hvor miljøminister Lea Wermelin åbner parlamentet.

Projektet er støttet af Velux Fonden og det gennemføres af Landsforeningen Levende Hav i et tæt makkerskab med Amatørfiskerforeningen og i et samarbejde med nationale og lokale natur- og miljøorganisationer.

For flere oplysninger kontakt Levende Havs formand Kurt Svennevig Christensen på telefon 53347107 eller mail llh@levende-hav.dk

Landsforeningen Levende Hav er en almennyttig foreningen, drevet af frivillige, oprettet i 1995 med det formål at få en større folkelig og politisk opmærksomhed om havet og livet i havet.

Fotos: Levende Havs som kan bruges frit i forbindelse med denne pressemeddelelse

For flere oplysninger se: www.levendehav.dk

For flere oplysninger om Bodil Pedersen Fonden se: https://bodilpedersenfonden.dk/

For flere oplysninger om Velux Fonden se: https://veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/miljoe

 

 

Levende Havs ordinære generalforsamling 2021

Indkaldelse til Levende Havs ordinære generalforsamling 2021 og Årsskriftet

Kære Levende Hav medlemmer og Antons Venner

Her indkaldelse til Levende Havs ordinære generalforsamling 2021, som afholdes på Fyn på havnen i Fåborg søndag den 6. juni 2021 kl. 13.00 – 16.00.

Med indkaldelsen følger en invitation til at deltage i en reception, prisoverrækkelse og efterfølgende frokost kl. 11.00 – 13.00.

Levende Hav har modtaget Bodil Pedersen Fondens Natur- & Miljøpris 2020 (kr. 100.000). Det er stort og vi er stolte og beærede og det skal selvfølgelig fejres med taler og frokost.

Levende Hav og kutter Anton er i Fåborg det meste af ugen i forbindelse med projektet Kystens Parlament. Der er foregået lokale aktiviteter fredag og lørdag hvor selve parlamentet er blevet afholdt. Ugen før var projektet på havnen i Nyborg og efter at det hele er pillet ned i Fåborg om mandagen sejler kutter Anton til Bornholm for et Kystens Parlament i Tejn og deltagelse i Folkemødet ugen efter.

Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne se http://levendehav.dk/vedtaegter-levendehav/

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af årsregnskab
  4. Evaluering af igangværende og afsluttede projekter
  5. Indkomne forslag
  6. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen (på valg er: Zhanna, Henrik, Kurt)
  8. Valg af revisor
  9. Evt.

Forslag til ændringer af vedtægter og forslag til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen skal stilles af mindst 5 medlemmer.

Tilmeldingllh@levendehav.dk el. telefon/sms 53347107 (for reception og frokost tilmelding senest torsdag den 27. maj 2021).

Husk at betale kontingentet inden generalforsamlingen. Det kan ske på mobilepay nr. 77209 el. bankkonto 84011010315 og Dansk Bank (giro) 1551 1104527.

Vi vil forsøge at koordinere noget samkørsel. Derfor så meld tilbage hvor du kører fra, ruten og hvor meget plads du har i bilen?

Ellers er der god busforbindelse mellem Odense og Fåborg hver time om søndagen. Ex. fra Odense 9.25 ankomst Fåborg 10.21 Busnummer 141.

Link til busplanen: https://www.fynbus.dk/tavleinfo/RutePlan/GetRuteplan?filnavn=1604336630_Kopi_141_140420_nykalender.pdf

Dagens program.

11.00 – 12.00 Bodil Pedersen Fondens Natur- & Miljøpris overrækkes til Levende Hav

12.00 – 13.00 Frokost alt godt fra havet. Vært Bodil Pedersen Fonden

13.00 – 16.00 Levende Havs generalforsamling 2021.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Kurt Svennevig Christensen, Formand

Ferring medio uge 17. 2021

Bemærk: Vi satser på at vi kan samles under de gældende Corona regler. Vi vil holde jer opdateret på Levende Hav hjemmeside og Facebook og via mails.

Tak til Aage V. Jensen Naturfond 2021

Aage V. Jensen Naturfond støtter Levende Hav i kampen mod spøgelsesgarn og det destruktive bomtrawl. 

Med en bevilling på 360.000 kr. fra Aage V. Jensen Fonden kan Levende Hav nu fortsætte indsatsen i 2021 mod spøgelsesgarn og det destruktive bomtrawl som foregår med kædemåtter på sten og rev. Og de projekter og opgaver vil også i 2021 blive gennemført med kutter Anton og Levende Havs aktive medlemmer og de vil foregå rundt i de danske farvande og fjorde.

Man kan følge med på kutter Anton sejlplanen, som holdes opdateret her på siden.

 

Åbent brev til tre fiskeriministre

Kære Ritt Bjerregaard, Mariann Fischer Boel og Hans Chr. Schmidt

Jeg skriver til jer fordi I var ministre og ansvarlige for dansk fiskeri i årene 2000-2007, de år hvor dansk fiskeri gennemgik de største fiskeri- og forvaltningspolitiske forandringer nogensinde. Fiskeriet blev forandret fra at være et fiskeri på fælles ressourcer til et fiskeri på private ressourcer.

Det var de år hvor I besluttede at kvoter og rettigheder til fiskeri, som siden Arrilds dage havde hørt samfundet og os alle til, skulle overdrages til fiskernes private ejendom, en ejendom som de derefter kunne sælge, købe, belåne, leje, udleje først i det pelagiske fiskeri i 2003 og i 2005 i det demersale fiskeri.

Inspirationen til brevet har jeg fra bogen ”De sidste fiskere – fiskeriets storhed og fald” skrevet af Lars Bo Kirk og fhv. fiskeriminister Kent Kirk. Bogen er udgivet i februar i år på Politikens forlag og den kan anbefales. Min anmeldelse af bogen kan læses på www.levendehav.dk.

Bogen beskriver privatiseringen af kvoter og rettigheder og skabelsen af gruppen af velhavende og rige fiskere. Retssagen i Holstebro i disse dage, mod en af de rigeste (han har værdier for 2,6 mia. kroner), udstiller de meget rige fiskere, som blev resultatet af de private omsættelige kvoter.

Og dansk fiskeri er forsvundet. Unge fiskere, der vil have foden på eget dæk, er tvunget til at købe fartøjet sammen med kvoteejere og derefter leje deres kvoter. Udleje af kvoter er blev en guldrandet forretning, måske den bedste forretning, bortset fra Bitcoin, der findes i dag.

Fisken er også blevet kostbar ude i fiskeforretningen og det er den blevet allerede inden den bliver fanget og det medfører, tros et forbud mod discard, et udsmid af fisk som ikke kan sælges til en pris der højere end prisen på lejen af kvoten. Når fisken er billigere end leje og udleje bliver den ikke landet.

Lige nu koster det over 20 kroner at leje et kg torsk og de mindste sorteringer på torsk koster ikke meget mere og derfor bliver de ikke landet. Det ses ret tydeligt over et års fiskeri. I første halvdel af året landes der næsten ingen små torsk, hvorimod sidst på året, hvor kvoterne kan lejes helt ned til 5 kroner, landes en masse små torsk og det selvom de bruger samme maskestørrelse.

Det kunne alle se og derfor indførte man et discard-forbud og en landingsforpligtigelse. Men det virker ikke. Det er tydeligt for alle og de små fisk (under mindstemålet BMS) som også skulle landes, for at blive afskrevet på kvoterne, landes heller ikke.

Alle kan se det, også forvaltningen dvs. fiskerikontrollen. Når torsken koster 20 kroner, inden den er fanget, kan de åbenbart heller ikke håndhæve et discard-forbud, sikkert fordi det også strider mod deres fornuft at smide penge ud ad koøjet. BMS-fisk bliver selvfølgelig heller ikke landet for de skal afskrives på kvoter der i dag koster 20 kr. at leje og indbringer 20 kr. i leje. Alle kan se dét, men der handles ikke på dét og det hænger i min forstand uløseligt sammen med den økonomiske logik som forhindrer dét.

Forestillingen om at fiskerne, med et ejerskab over kvoterne, ville bruge større masker for at undgå de små fisk, er som discard-forbuddet, ikke andet end en forestilling. I virkeligheden ser vi at de større trawlere og vodfartøjer fortsætter med at lande små kuller, mørksej, tunger og andet fisk til mindstemålet (for det er kvoter som ikke koster ret meget) mens de små torsk kun bliver landet sidst på året, hvor prisen på kvotelejen er lav.

I Levende Hav følger vi fiskeriet hver dag og vi analyserer landinger fra danske og udenlandske fartøjer og det er ganske vist. Vi har fået skabt en gruppe af velhavende, rige og meget rige fiskere som ejer kvoterne og udlejer kvoter som beskrevet.

Og oveni har vi fået det modsatte af hvad vi skulle have med det private ejerskab. Vi har fået et mere og mere forarmet hav. Fisken forsvinder fra Østersøen, Kattegat og den sydlige og centrale del af Nordsøen. Det sås tydeligt i de første måneder i år. Norsk område var lukket og fiskeriet gik i stå. Alt det vi forstå som “de danske farvande” er ved at være tømte for fisk og intet tyder på at det er på vej til at blive bedre.

I de seneste 20 år er fiskeriet forsvundet fra de mindre havne og fra kysten og nu er spørgsmålet: Var det målet med jeres privatisering af kvoter og rettigheder? Hvis ikke, hvad gør vi nu for at få fiskeriet tilbage?

Med venlig hilsen

Kurt Svennevig Christensen

Formand for Levende Hav

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand

7620 Lemvig