Generalforsamlingen 2020

Levende Havs generalforsamling 2020 fandt sted på havnen i Lemvig lørdag den 20. juni 2020. Generalforsamlingen var indkaldt til lørdag den 21. marts i Odder, men blev aflyst pga. COVID-19

Referatet fra generalforsamlingen 2020 i Lemvig her på disse tre links:
GF2020.LHV.Referat.1
GF2020.LHV.Referat.2
GF2020.LHV.Referat.3.underskrevet
Årsberetningen kan læses her: Levende Hav årsberetningen for 2019
2019 regnskabet HER.
2020 Budget LLH 2020 generalforsamling

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af årsregnskab
  • Evaluering af igangværende og afsluttede projekter. Kystens Parlament, Pangani projektet, kutter Anton renovationen og Aral projektet.
  • Indkomne forslag (kutter Anton andele)
  • Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen (på valg er: Erik, Ole, Ib som alle modtager genvalg)
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag til ændringer af vedtægter og forslag til dagsorden skal sendes til formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest den lørdag den 6. juni. Kandidater til bestyrelsen skal stilles af mindst 5 medlemmer. I år skal der vælges et nyt medlem til bestyrelsen og to nye suppleanter, da den ene har valgt at stoppe som suppleant og vi ikke har hørt fra den anden.

Dagens program.

11.00 Kutter Anton er kommet til Lemvig og der er opstillet telt og udstillinger, workshops der skal gennemføres et stort program i resten af juni og hele juli med oplevelser for børn, uge og deres forældre. Knurhanen og Hønen med alt godt fra havet, undervands- og overvandsdroner, sejladser, et projekt omkring tabte fiskeredskaber (spøgelsesgarn), Høfde 42, Jyske Rev og nyt om planer for at lukke Limfjorden mod vest. Et stort program og det hele åbnes officielt lørdag den 20. juni kl. 11, med kaffe, taler og måske lidt musik. Levende Havs medlemmer er selvfølgelig inviteret også til frokosten og generalforsamlingen.

12.00 Frokost

13.00 Generalforsamlingen åbnes

15.00 Kaffe

16.00 Generalforsamlingen slutter

Kontingent og kutter Anton andele

Husk at kontingent for 2020 skal være betalt inden generalforsamlingen. Ifølge foreningens bogholder, Erik Bjørn Olsen, er der flere end 50 som endnu ikke har betalt kontingentet.

Det bekymrer os, for hvis vi får færre medlemmer i 2020, bliver det vanskeligere at nå målet med et stabilt medlemstal på de godt 300, der er nødvendige for at man kan trække sin støtte til Levende Hav fra i skat.

Vi håber at det bliver rettet op inden generalforsamlingen og vi står selvfølgelig altid til rådighed med uddybende forklaringer og gode argumenter, hvorfor man bør støtte op om Levende Hav og foreningens projekter.

De kommende år er det projekter som Kystens Parlament, støttet af Velux Fonden, Pangani Fiskeri Projektet i Tanzania og det er kutter Anton projektet som har en vennekreds, der hver måned indbetaler minimum 50 kroner og bidrager dermed til driften af kutter Anton.

I år introduceres et nyt kutter Anton koncept, hvor Levende Havs medlemmer kan købe andele i kutter Anton. Der introduceres 250 andele af 1000 kroner, hvor Levende Hav beholder de 50.

Dvs. medlemmerne skal købe 200 for at projektet kan realiseres og lige nu er der bestilt i alt 151 andele fordelt på godt 50 medlemmer. Vi skulle meget gerne op tæt på de 200 inden generalforsamlingen, så generalforsamling endelig kan beslutte om kutter Anton skal på andele. Andelene kan indfries, 5 år efter at de blev købt, til kurs pari dvs. 1000 kroner.

Skriv eller ring derfor hurtigst muligt til formanden llh@levende-hav.dk 53347107 for at komme på listen over medlemmer der købte kutter Anton andele.

Hele bestyrelsen glæder sig til at byde foreningens medlemmer velkommen til Lemvig og kommer man fredag eftermiddag/aften er der flere overnatningsmuligheder, ligesom man kan være med til at gøre alt klart til lørdagens program og man kan også deltage i det åbne bestyrelsesmøde fredag eftermiddag.

Bemærk: I modtager indkaldelsen via brev, vi vil meget gerne have jeres mail så vi kan spare portoen, send venligst derfor jeres mail til llh@levende-hav.dk

På vegne af bestyrelsen

Vel mødt.