Red Havet Nu

24. august 2019

Miljøorganisationer vil redde havet omkring Danmark

Havet er ved at blive kvalt af iltsvind, forurening og bundtrawling. Så alvorlig er udmeldingen fra fem organisationer, der er gået sammen i en ny kampagne for at få
politikere og danskerne til at reddet havet.

Havet har brug for at blive reddet. Derfor trommer fem organisationer danskerne og landets politikere til handling i en fælles kampagne, der skal vise, hvor slemt det faktisk står til.
Organisationerne ønsker at flere får øje på den krise, der udspiller sig under havets overflade i Danmark.

Og der er brug for at skabe ekstra opmærksomhed om havet omkring os, for danskerne er slet ikke klar over, hvor galt det står til. Det viser en ny undersøgelse fra MEGAFON, som organisationerne
har fået foretaget. Hele XX % danskere er overraskede over, hvor dårligt vores farvande har det. Og skidt står det til. Områder med iltmangel er 10-doblet de seneste 100 år i Østersøen, godt 85%
af havbunden i den danske del af Nordsøen er forstyrret, og torskebestanden i Kattegat er nede på 10 % af, hvad den var i 1970’erne.

Derfor kalder Danmarks Naturfredningsforening, Levende Hav, Oceana, Danmarks Sportsfiskerforbund og WWF Verdensnaturfonden nu til samling for at redde havet omkring
Danmark.

Det er VELUX FONDEN, der støtter de fem organisationers kampagne og ifølge programchef, Mikkel Klougart, er støtten helt på linje med fondens generelle fokus på at styrke det danske
havmiljø.

”Vi har en fantastisk nabo i havet, som i princippet forærer os mange gode oplevelser og nødvendige ressourcer helt gratis. Desværre driver vi rovdrift på havet i dag og hvis det fortsætter,
risikerer vi at forårsage uopretteligt skade. Der er behov for mere opmærksomhed på det her område – og det vil vi gerne bidrage til. Vi har brug for en bedre forvaltning af det danske havmiljø
af hensyn til både nuværende og fremtidige generationer, siger Mikkel Klougart.

Velux Fonden er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle,, sociale og miljømæssige formål samt projekter vedr. aktive ældre, aldrings- og øjenforskning – med det fælles formål at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. I 2018 uddelte Velux Fonden  263 millioner kroner.

Kontakt

+45 26 81 60 95

E-mail:llh@levende-hav.dk

Levende Hav/Living Sea
Solsikkevej 10
8500 Grenaa

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.

Støt foreningens arbejde via Mobilepay 77209