Generalforsamlingen 2024

Medlemsmøde og Generalforsamling

 1. april kl. 10.30, Danhostel, Flintebakken 150, Horsens

Medlemsmøde 10.30 – 12.00

Foredrag og debat med professor Poul Holm, leder af center for miljøhistorie på Trinity University Dublin, Irland. Poul er tidligere museumsinspektør på Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg og forsker i erhvervsfiskeriets historie.

Deltagerne på generalforsamlingen bliver ført tilbage til det store sildeeventyr i Øresund i 1500-tallet, hvor 17.000 mennesker samlet fiskede op mod 40.000 tons sild/år og frem til det moderne fiskeri, hvor et enkelt stort dansk fiskefartøj alene kan fiske samme mængde. Foredraget stiller spørgsmålene: Hvor store forandringer har vi faktisk set i fiskeriet. Hvornår skete de og med hvilke konsekvenser?


Frokost 12.30 – 13.30

Generalforsamling 13.30 – 16.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af årsregnskab
  4. Evaluering af Havpolitisk Forum
  5. Evaluering af igangværende og afsluttede projekter og arbejdsgrupper
  6. Indkomne forslag. Vedtægtsændringer
  7. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Evt.

Jeg håber at mange vil komme og bidrage til diskussionen om, hvor Levende Hav skal fokusere sin indsats for, at vi kan få et forbedret og sundt havmiljø. I øjeblikket er det svært at være optimist, når man betragter de politiske tiltag og mangel på samme, men jeg tror på, at vi kan gøre en forskel. Så mød op og giv dit besyv med.

Tilmelding.

Foreningen er vært ved frokosten, så vi har brug jeres tilmelding, som kan sendes til

ebogmt@gmail.com eller som SMS til 2681 6095.

Kontingent

200 kr. Personligt medlemskab

300 kr. Familie medlemskab

400 kr. Firmaer og foreninger

Beløbet kan indbetales på Mobilepay 77209 eller Merkur Bank 8401 1010315.

Vel mødt og bedste hilsener

Erik Bjørn Olsen

 

 1. Vores skib, kutter Anton kommer på bedding i Bønnerup tirsdag d. 2. april. Der er brug for alle gode kræfter til stort og småt ved årets kølhaling, så meld dig til nogle timers arbejde i et hyggeligt fællesskab omkring skibet på havnen i Bønnerup. Små og store bidrag modtages med tak. Ring til Erik på tlf. 2681 6095.

Tejnefiskeri efter jomfruhummer og andre skaldyr

I 2023 fik medlemmer af Levende Hav, Ib Ivar Dahl og medlem af bestyrelsen Mads Brodersen, udviklet et projekt med fokus på tejnefiskeriet. Det var en opfølgning på tejne projektet fra 2018. Nu skulle x antal fiskere fra Danmarks Fiskeriforening DFPO og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri FSK på studietur i juni/juli 2024 til Sverige og Norge bl.a. med kutter Anton.

Efter møder hos DFPO i Taulov blev der er indgået en aftale i november 2023 og DFPO ville tage opgaven med at få ansøgt de nødvendige midler.

I slutningen af feb. 2024 kommer der grus i maskineriet da DFPOs. direktør vil have bekræftet rygter om at LLH skulle deltage i en TV udsendelse om fiskeriet på Limfjorden og motorkraft i dansk fiskeri, og direktøren skriver at han mener at samarbejdet kan blive vanskeligt hvis LLh optræder i den sammenhæng. Det er ikke andet rygter og selvfølgelig kan vi i LLH hverken be- eller afkræfte de rygter.

Og det fører til at Levende Havs formand og de to initiativtager skriver til DFPO for at få et svar på om samarbejdet består.

Levende Hav har ikke fået noget svar og dermed har de ansvarlige skrevet til DFPO og afbrudt samarbejdet og får nu afklaret om projektet også kan fortsætte uden DFPO.

Dokumentation 

Mail fra DFPO som bekræfter samarbejdet:

“Kære Ib,

Tak for snakken. Jeg skal bekræfte, at Danmarks Fiskeriforening PO bakker op om det spændende projekt og at vi også gerne vil hjælpe med at finde finansiering til projektet. Til orientering kan jeg oplyse, at vi også arbejder med at få et konkret projekt om tejnefiskeri i dansk farvand på plads.

Med venlig hilsen
Kenn Skau Fischer
Adm. Direktør/CEO”

Mail fra DFPO som sætter spørgsmålstegn ved samarbejdet:

“Hej Ib og Erik,

Tak for hurtig tilbagemelding. Vi vil faktisk meget gerne fortsætte det konstruktive samarbejde om det tejneprojekt, som vi har gang i. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Når jeg optræder lidt ”intrigant”, så skyldes det, at der af en journalist på TV2 bliver arbejdet på en absurd historie med grove beskyldninger mod muslingefiskere i Limfjorden. Her er der en kilde, som har oplyst over for mig, at han mener, at en repræsentant fra Levende Hav også er indblandet i den historie. Det håber jeg, at I kan afvise – for jeg vil have svært ved at forklare vores medlemmer, at det ikke bør have betydning for vores samarbejde, hvis det alligevel skulle være tilfældet.

Med venlig hilsen

Kenn Skau Fischer

Adm. Direktør/CEO

Det følges op af flere mails fra LLH og afsluttes med denne:

”  Til DFPO ved Allan Buch og Kenn Fischer 3.3. 2024

For god ordens skyld, må vi fortælle dette: Det undrer os meget, at en så stor og tilsyneladende velanskrevet forening, kan forfalde til ringe og på nogle punkter uanstændige former for samarbejdsmoral, som vist under arbejdet med emnet: Inspirationsrejse for danske fiskere til N og S vedrørende fiskeri med tejner. Vi skal af disse årsager opsige samarbejdet med DFPO. Det skal ikke skjules, at vi er dybt skuffede over forløbet, idet vi arbejdede med god vilje om
et emne for dansk fiskeri, som kunne medvirke til at føre det i en mere bæredygtig og naturskånsom retning.
Bedste hilsner
Mads Brodersen og Ib Ivar Dahl”

 

 

Den Blå Hylde

Her kan du hente Den Blå Hyldes elektroniske udgave ved at scanne denne QR kode:

Pressemeddelelse

Tekst: Ib Ivar Dahl. Node og musik: Morten Winter Johansen. Akvareller og layout: Niels Knudsen.

Den Blå Hylde indeholder korte prosatekster, haiku-digte, akvareller og noder til små musikstykker.

Sæt det ud på den blå hylde er et udtryk brugt af søfolk og fiskere om det affald, man kaster i havet. Denne bog handler om vores brug af havet som skraldespand. Havet omkring Danmark er døende. I oceanerne ændres havstrømme og vandstand på grund af klimaforandringer, og der sker uhyrligheder, som vi helst ikke vil se på.

Vi taler meget om den grønne omstilling, men glemmer den blå.

Bogen præsenteres første gang på folkemødet på Bornholm, 2023, hvor den vises som lydbilledbog på skærm under bakken på Landsforeningen Levende Havs kutter M/S Anton.

Man kan se bogens billeder og høre den læst op samt de små musikstykker ved at scanne QR-koden bag i bogen.

Forlaget Ravnerock

84 sider. Indbundet

Pris: 175 kr.

Kan også købes på M/S Anton og hos forfatteren

Mobilpay: 23 80 23 73 mrk. Blå.

Link til Den Blå Hylde på VIMEO

Producenter:
Niels Knudsen. Maler og tegner. Pens. Illustrator fra Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg
Morten Winter. Komponist og musiker. Pens. højskolelærer
Ib Ivar Dahl. Forfatter og pens. bådfører
Mayumi Takahashi. Konsulent. Professor emerita.
Casper Simonsen. Tømrer og IT nørd. Helnæs

Ekstra ordinær generalforsamling

Reminder udsendt mandag den 14.11

Kære medlem
Jeg skriver for at minde om Levende Havs ekstraordinære generalforsamling

27. november kl. 11.00

Vends Motorik- og Naturskole, Gl. Assensvej 46,
5580 Nørre Åby (ca. 5 km fra Middelfart)

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Status og perspektiver for Levende Hav – oplæg og diskussion
a. Erik Bjørn Olsen
b. Kurt Svennevig
c. Ib Ivar Dahl
d. Andre
3. Frokost
4. Forsøg på konklusion af diskussionen under punkt 2.
5. Udmøntning af konklusionen under punkt 4. Eventuelt i form af en gruppe omkring
et arbejdsprogram til fremlæggelse på næste (ordinære) generalforsamling i foråret 2023.
6. Eventuelt

Tilmelding
Af praktiske hensyn (proviant) skal vi have en tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling.
Her kan man også skrive, hvis der er transportproblemer, som vi kan løse i fællesskab.
Tilmelding sendes til ebogmt@gmail.com
Husk betaling af kontingent: 300 kr. (familie), 200 kr. (enkelt), 400 kr. (firma).
Merkur Bank 8401 1010315. Mobile Pay 77209.

Kære Levende Hav medlemmer
Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdes den 27. november kl. 11-16.
Sted: Vends Motorik- og Naturskole, Gl. Assensvej 46, 5580 Nørre Åby (ca. 5 km fra Middelfart) 
Hvorfor holde en ekstraordinær generalforsamling?
Når vi ser på Levende Havs aktiviteter siden stiftelsen i 1995, så spænder de vidt – helt i overensstemmelse med foreningens formålsparagraffer. Vi har ytret os i medierne, lavet kampagner og udstillinger, lavet folkeoplysning i bred forstand om livet i havet – i mange tilfælde med fokus på fiskeripolitik og forvaltningen af havets ressourcer. Samtidig har vi været aktive i projekter i den tredje verden under devisen: fisker til fisker. Siden år 2000 har vi brugt kutter
Anton som platform for disse mange tiltag – også i Sverige, Norge og Tyskland.
Vi kan slet ikke sige, at vi har sejret ad helvede til – måske netop det. Der er små lyspunkter under vejs som f.eks. de forventede trawlforbud i bælterne, mærkningsordning for skånsomt fiskeri, stop for klapningen i forbindelse Lynetteholmprojektet, Aahus Havn etc. men de fatale konsekvenser af de omsættelige kvoter, en fejlslagen fiskeriforvaltning med torskebestandens de facto nedfiskning, manglende reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor er blot enkelte eksempler på, at der er meget langt, før vi når til en god økologisk standard.
Levende Hav er en landsforening med medlemmer spredt over det ganske land. En stabil skare på 3-400 personer har i årenes bakket op om foreningens arbejde og ydet økonomisk støtte til drift af foreningens kutter Anton. Men det er aldrig lykkedes at få gang i et decentralt arbejde med havmiljøet, selv om vores vedtægter faktisk omtaler havpolitisk forum som stedet for en lokal aktivitet. Foreningen er blevet styret og drevet af nogle få ildsjæle i bestyrelsen. Her vil jeg blot nævne Knud Andersen, som døde for fire år siden, og Kurt Svennevig Christensen, der senest har været formand, men nu vil have fokus på andre gøremål i forbindelse med havmiljøet.

I den øvrige bestyrelse er der ingen, der kan føre foreningen videre i det spor, som vi har fulgt siden foreningens start. Der skal – måske ikke lægges nye spor – men i hvert fald prioriteres på ny.

Derfor har vi indkaldt til et møde, hvor vi med baggrund i oplæg og grundig diskussion kan lave udspil, der giver mening med at fortsætte eksistensen af Landsforeningen Levende Hav.

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at have et forpligtende forum, der kunne tegne konturerne af foreningens fremtidige fokusområder og arbejdsform. Vi forestiller os, at det kommer til at foregå sådan:

Vi mødes d. 27. november 2022 kl. 11 – 16 på Vends Motorik- og Naturskole, Gl. Assensvej 46,
5580 Nørre Åby (ca. 5 km fra Middelfart)
Endelig forslag til dagsorden sendes i uge 46.
Dagens forløb:
1. Analyse af scenen for Levende Hav (LLH). Hvor er havmiljøet nødlidende, og hvilken rolle
kan vi spille – nationalt og internationalt.
2. Hvilke former kan/skal vores indsats antage?
3. Nedsættelse af arbejdsgrupper, der skal komme med udspil til LLHs fremtidige virke.
Bestyrelsen er indstillet på, at der indkaldes til endnu en ekstraordinær til foråret 2023, hvor vi i
fællesskab kan drøfte resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde. Men under alle omstændigheder
skal det arbejde, der starter d. 27.11. munde ud i et beslutningsforslag til den ordinære
generalforsamling i marts/april 2023 om foreningens fremtidige kurs og besætning.
Vi tror, at det vil være befordrende for værdien og kvaliteten af vores møde i november, hvis folk
tog sig sammen til at sætte nogle ord på papir, som kunne rundsendes inden mødet. Alle bidrag
modtages med tak på mail: ebogmt@gmail.com.
Her er par stikord til afsæt:
– Gør LLH en forskel i forhold til de andre foreninger, der beskæftiger sig med havet? Hvad med
samarbejde?
– Hvad mangler for, at vi kan tale om god miljømæssig standard?
– Hvad med aquakultur som havbrug?
– Kan vi få indflydelse på Havplanen?
– Hvad med den internationale dimension i LLHs arbejde.
– Hvad kan/skal kutter Anton bruges til?
– Det folkeoplysende arbejde med havets naturhistorie.
– Monitorering af spildevandsudledninger – klapning – iltsvind
– Muslingsdyrkning og – skab.
Tilmelding
Af praktiske hensyn (proviant) skal have en tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling d. 27. november. Her kan man også skrive, hvis der er transportproblemer, som vi kan løse i fællesskab.
Tilmelding sendes til ebogmt@gmail.com

BEMÆRK: kontingentet for 2022 skal være betalt før generalforsamlingen (kan efter aftale betales på dagen).  Kontingentet: For enkeltmedlemmer 200 kr./år For Familier 300 kr. For firmaer og organisationer 400 kr./år. Man kan betale på følgende måde: Mobilepay på nummer: 77209 eller Merkur Bank: reg. nr. 8401 konto nummer: 1010315

Best regards/Venlig hilsen
Erik Bjørn Olsen
Levende Hav/Living Sea 
Solsikkevej 10
DK-8500 Grenaa
Cell + 45 26816095
www.levendehav.dk

Generalforsamlingen Levende Hav 2022

Bemærk: Generalforsamlingen på lørdag den 2.4 er flyttet fra FGU-Værftet på havnen og op på FGU-skolens kantine. Vi har vurderet at det bliver for koldt på havnen og derfor rykker vi ind på skolens kantine, som ligger tæt på værftet på adressen: FGU-Skolen, Norvangen 15. 4220 Korsør (Hovedindgangen) 

Indkaldelse til Levende Havs ordinære generalforsamling 2022

(Bemærk: de medlemmer der modtager denne indkaldelse med brev må meget gerne sende deres mailadresse til llh@levende-hav.dk på forhånd tak)

Kære Levende Hav medlemmer

Her modtager I indkaldelsen til Levende Havs ordinære generalforsamling 2022, som i år afholdes på Sjælland. Generalforsamlingen holdes på FGU-Værftet, Baadehavnsvej 19. 4220 Korsør. lørdag den 2. april 2022 kl. 13.30 – 15.30.

Med indkaldelsen følger også en invitation til at deltage i et foredrag og efterfølgende debat med oplæg af professor Jeppe Kolding (se programmet nedenfor). Efter debatten er der frokost frem til generalforsamlingen starter kl. 13.30

Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne se http://levendehav.dk/vedtaegter-levendehav/

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Evaluering af igangværende og afsluttede projekter
 5. Indkomne forslag
 6. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen (på valg er: Erik, Henning, Michael, IB) Ib Ivar Dahl genopstiller ikke.
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Forslag til ændringer af vedtægter og forslag til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen skal stilles af mindst 5 medlemmer.

Tilmelding: nødvendig til foredrag og frokost senest torsdag den 31. marts, enten ved mail til  llh@levende-hav.dk el. telefon/sms 53347107.

Husk også at kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen. Det kan ske på mobilepay nr. 77209 el. bankkonto 84011010315 og Dansk Bank (giro) 1551 1104527.

Vi vil også forsøge at koordinere noget samkørsel. Derfor meld tilbage hvor du kører fra, ruten og hvor meget plads du har i bilen?

Ellers er der gode forbindelse med tog og vi vil sørge for at folk kan blive hentet på banegården. Husk at melde tilbage hvis man ønsker dét.

Dagens program.

10.30 – 12.30 Foredrag og debat

12.30 – 13.30 Frokost.

13.30 – 15.30 Levende Havs generalforsamling 2021.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Kurt Svennevig Christensen, Formand

Udsendt Ferring Strand mandag den 4. marts 2022

Foredrag og debat under overskriften:

”Fisk er ikke pattedyr – de ’formerer’ sig som planter og æder som løver” og spørgsmålet som stilles er: hvordan vi får mere mad fra havet med mindre påvirkning på økosystemet?

Generalforsamlingens faglige indhold bliver i 2022 med fokus på livet i havet, den marine fødekæde og hvordan vi mennesker udnytter de marine ressourcer.

Dertil har vi inviteret professor Jeppe Kolding, som arbejder og forsker i hvordan vi bruger, og ikke mindst misbruger, de marine ressourcer.

Læs mere her: https://www.uib.no/en/persons/Jeppe.Kolding

Jeppe Kolding er professor i fiskeribiologi ved Universitet i Bergen, med speciale i kystfiskeriet i udviklingslandene. Han har boet i flere afrikanske lande og arbejdet med fiskeri i udviklingslande i mere end 25 år.

Fra 1998 til 2000 arbejdede han ved Havforskningsinstituttet i tilknytning til det internationale EAF-Nansen projekt. Han er rådgiver for fiskeriministeren i Sydafrika og fast konsulent for FAO. Han medlem af ”Fisheries Expert Group” (FEG) under World Conservation Union (IUCN), hvor han arbejder med ”Balanceret høst af de marine ressourcer” som et begreb for den økosystem baserede fiskeriforvaltning af fiskeriet. Blandt andet med fokus på 10 % reglen.

10 % Reglen

 • 10 % reglen går ud på, at hver gang man går et trin op i fødekæden, mister man 90 % af energien:
  100 kg planter – 10 kg køer – 1 kg løve.
 • Det vil sige, at alle husdyr er på niveau to, da de er planteædere.
 • En løve er på niveau 3.
 • Men når man kommer til en laks i havet, er den på niveau 5 (dvs. den spiser dem, som spiser »løver«)
 • Ved toppen af fødekæden i havet har man mistet 99,9 % af energien.

Jeppe Kolding: »Løverne i havet er faktisk tobis og ansjoser, og de er det laveste niveau, man fisker på. Det er nærmest decideret uetisk, at de historisk er blevet kaldt for skidtfisk, når de er på niveau med løverne i fødekæden på jorden,«