Glædelig Jul og et godt Nytår 2020

Downloade en printervenlig PDF udgave Nytårsbrevet 2021

Glædelig Jul og et rigtig godt Nytår 2021

Nytårsbrevet 2020

Levende Havs bestyrelse ønsker foreningens medlemmer, familier, samarbejdspartnere, fonde og støtter en glædelig jul og et godt Nytår 2021.

2020 blev alt andet end et normalt år i Danmark ja i hele verden og 2020 nytårsbrevet bliver heller ikke helt som det plejer, målt på de nytårshilsener Levende Havs medlemmer har fået siden 1999.

På 2020 generalforsamlingen blev det nemlig besluttet at vi, i stedet for en kalender, skulle lave et årsskrift og det skrift modtager I sammen med indkaldelsen til Levende Havs ordinære generalforsamling til afholdelse i slutningen af marts 2021.

Årets kalender indeholdt altid en hilsen fra formanden og en kort beskrivelse af året der gik overskrifter. Og det bevares i nytårsbrevet.

Her vil vi kort samle op på året der gik i Levende Hav og de begivenheder vil blive mere udførligt beskrevet med fotos i Årsskriftet. Man kan også løbende holde sig opdateret og orienteret på LLH hjemmeside www.levendehav.dk og www.facebook.com/levendehav

Selvom LLH’s aktiviteter og opgaver også er blevet styret af COVID-19, og alle de stop, aflysninger og forstyrrelser der fulgt i corona kølvandet, har Levende Hav formået at være aktiv på flere fronter. Det mest tankevækkende og bevægende i 2020 har været knyttet til det helt nye i LLH at alle vores aktiviteter, særlig med kutter Anton, blev gennemført uden skipper Knud.

Alligevel har Knud har været med over alt og han hænger ved siden af den skipperstol som Villy, Antons nye skipper, fik opsat i styrehuset på kutter Anton. Og Villy husker os nu på at det aldrig lykkedes ham at få overtalt Knud til at få den skipperstol for ”det bliver over mit lig” før der kommer en sådan stol i styrehuset på kutter Anton, skulle Knud have sagt mange gange.

Vi savner Knud, men savnet er alt andet lige nemmere at bære, når vi er aktive og på rette kurs med Levende Hav og kutter Anton og det mener bestyrelsen også vi har været i 2020.

Her følger det korte resumé af året der gik.

Kutter Anton aktiviteter: Efter kølhalingen i foråret og de mange COVID-19 aflysninger blev det besluttet at vi skulle koncentrere vores indsats i Lemvig og på Limfjorden.

Vi stillede op i juni hvor vi også gennemførte den udsatte ordinære generalforsamling og vi var aktive på havnen i Lemvig og på Limfjorden til og med medio august.

Det blev en god sommer med mange besøgende i vores udstillinger på havnen og vi fik indsamlet mange efterladte fiskegrejer fra Nissum Bredning.

Vi fik også gennemført fire længere sejladser en til Samsø hvor vi holdt skipperskole, en på Mariager Fjord og to på Limfjorden.

Nu ligger kutter Anton i Lemvig og venter på at skipper Villy bliver klar til at tage sig af Anton efter sin operation og ny hofte. I starten af det nye år er det planen at Anton bliver sejlet tilbage til Bønnerup for at bliver klar til sommerens sejladser som efter planen skal i slutningen af april hvor turen går til Nibe for første Kystens Parlament destination i 2021.

I 2020 blev kutter Anton også et andelsselskab. 83 af Levende Havs godt 300 medlemmer har købt 200 andele a 1000 kroner og de 200.000 kroner er blevet brugt til at få indfriet den sidste gæld i Anton og dermed har vi fået et bedre driftsregnskab på kutter Anton på ca. 40.000 kr./år.

I 2020 fik Anton med støtte fra Aage V. Jensen Fonden nye planker, skanseklædning og støtter til bagbord, nyt toilet og nye sejl og halemaskine.

Her ved udgangen på 2020, og med udsigten til mange opgaver i 2021, kan vi konkludere at kutter Anton er fit for fight. Tak til alle der har støttet kutter Anton i 2020, fonde, frivillige og ikke mindst gruppen af Antons venner, som hver måned bidrager med en værdifuld støtte til driften.

Levende Hav: På generalforsamlingen i juni 2020 blev årsberetningen vedtaget. I den lovede den nyvalgte bestyrelse at vi ville arbejde hårdt og målrettet på at kommer over de 300 medlemmer og de 100 gaver af mindst 200 kr. der er nødvendige for at Levende Hav kan blive registreret i Told og Skat som en forening hvor man kan fratrække sin støtte til Levende Hav.

Her tæt ved udgangen af 2020 kan vi konstatere at målet om at nå fra de 230 til over 300 medlemmer er nået, vi har haft en betydelig fremgang målt på nye medlemmer, en stigning på 83 nye medlemmer dvs. en stigning på 36 % på 7 måneder. Det er den største stigning, målt på antallet af nye medlemmer, Levende Hav har haft siden starten i 1995. Velkommen ombord i Levende Hav og på kutter Anton til alle nye medlemmer. I 2021 skal vi måles på om det også lykkes os at få de mindst 100 gaver a mindst 200 kroner.

Spøgelsesgarn: Med støtte fra Aage V. Jensen Fonden og Frydendahl i Hvide Sande kom vi i gang med at finde og bjærge efterladte fiskeredskaber i Nissum Bredning. Det blev et større projekt hvor 30 af Levende Havs medlemmer deltog i det hårde arbejde. Projektet fik også en rigtig god pressedækning, som også førte til handling fra de politiske ansvarlige. Ministeriet og fiskeriets organisationer har aftalt at nu skal der ryddes op på Limfjorden og fiskerne skal stoppe en adfærd, hvor de efterlade deres udslidte garn i havet. Du kan læse mere om projektet HER

Udstillinger og Knurhanen og Hønen: Hele sommeren stod Levende Havs udstillinger på haven i Lemvig ved siden af kutter Anton. Og her sled og slæbte Levende Havs aktive med at formidle, tegne og fortælle alt imens der blev gennemført videnskabelige projekter med fokus på Limfjorden, krabber og meget andet. Du kan læse mere HER i denne dagbog.

Bomtrawl: Levende Havs medlemmer ved at vi har kæmpet mod bomtrawl fiskeriet siden 1995. De første breve til den Nyrup regeringen med Henrik Dam Kristensen som magtfuld fødevareminister handlede om at få stoppet det fiskeri. Ministeren der svarede at han ikke ville blande sig hvordan fiskerne fangede fisken, han ville kun styre hvor meget de fangede. Siden den tid i 90’erne har Henrik Dam Kristensen trukket i land og sagt at ”hvis han havde vidst hvad han ved i dag, ville han også have forbudt bomtrawl”. I 2020 har vi været på havet, i fiskeauktionen, ligget i Thyborøn og ellers sendt breve og anmodninger til regering, Folketing og EU. Og vi også anmeldt de belgiske bomtrawlere for ulovligt fiskeri og vi sidder nu også i et bomtrawludvalg. Du kan læse mere HER og lidt af historien HER (Foto: Levende Havs havfrue på toppen af en de store sten som bomtrawlerne har slæbt Thyborøn)

Projektet, som startede tilbage i 2019, blev også ramt af alt det bøvl der er fulgt i kølvandet på COVID-19. Vores container med udstyr til fiskerne og deres familier i Pangani henstår stadig på havnen i Dar Es Salaam og venter på at regeringen og de tanzaniske myndigheder leverer på de løfter de har givet os mht. fritagelse for told og andre afgifter. Vi er nu i gang med at søge fondsmidler til opgaven med at få den container ud af havnen, men de økonomiske krav fra havnen for havnepenge hverken kan eller vil vi betale. Kravet fra havnen er nu oppe på 35.000 US$. Det er helt uantageligt og derfor kan projektet i Pangani meget vel ende med at havnen sælger container og udstyr på auktion og projektet bliver lukket.

Kystens Parlament: Projektet er et sejlende formidlings-projekt om havet og kysten, som gennemføres i samarbejde med Amatørfiskerforeningen og projektet er finansieret af Velux Fonden. Det kom så småt i gang i 2020 i Lemvig og Thyborøn, mens de øvrige 9 destinationer rundt i landet, måtte udsættes til 2021. I 2021 starter projektet i Nibe i sidste weekend af april og så fortætter det ellers rundt til de andre 8 havne og det ender i København i slutningen af september med en konference i Landstingssalen. En konference som vi håber, kan blive åbnet af miljøministeren. Du kan læse mere om projektet og de enkelte havne HER.

Med Kystens Parlament, Naturmødet i Hirtshals, Folkemødet på Bornholm, spøgelsesgarn 2021, bomtrawlere, udviklingsprojekter, udstillinger og debatter bliver der nok at se til for bestyrelsen og de mange aktive i Levende Hav. Alle medlemmer er også inviteret til at deltage; komme med gode ideer; være besætning, måske også skipper, på kutter Anton, man skal bare mønstre, der er rigelig med praktiske opgaver, ligesom der bliver brug for dig ude på kysten i de danske havne hvor kutter Anton lægger til. Følg med på www.levendehav.dk og www.facebook.com/levendehav

Vi planlægger at kunne afholde 2021 ordinære generalforsamling til foråret. Der kommer en indkaldelse med forslag til og punkter til dagsorden og der modtager I også 2021 Årsskriftet.

Kontingentet for 2021 kan betales på følgende konti:

Mobilepay på nr. 77209. Merkur Bank på 8401 1010315 og Giro på +01+1104527. Kontingentet i 2021 er den samme som i 2020: Enkeltpersoner: 200 kr./år, Familiemedlemsskab: 300 kr./år og foreninger og firmaer: 400 dk. /år.

På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle et godt og lykkebringende Nytår 2021.

Kurt Svennevig Christensen

Formand

 

Ferring Strand julen 2020

 

 

Generalforsamlingen 2020

Levende Havs generalforsamling 2020 fandt sted på havnen i Lemvig lørdag den 20. juni 2020. Generalforsamlingen var indkaldt til lørdag den 21. marts i Odder, men blev aflyst pga. COVID-19

Referatet fra generalforsamlingen 2020 i Lemvig her på disse tre links:
GF2020.LHV.Referat.1
GF2020.LHV.Referat.2
GF2020.LHV.Referat.3.underskrevet
Årsberetningen kan læses her: Levende Hav årsberetningen for 2019
2019 regnskabet HER.
2020 Budget LLH 2020 generalforsamling

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af årsregnskab
  • Evaluering af igangværende og afsluttede projekter. Kystens Parlament, Pangani projektet, kutter Anton renovationen og Aral projektet.
  • Indkomne forslag (kutter Anton andele)
  • Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen (på valg er: Erik, Ole, Ib som alle modtager genvalg)
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag til ændringer af vedtægter og forslag til dagsorden skal sendes til formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest den lørdag den 6. juni. Kandidater til bestyrelsen skal stilles af mindst 5 medlemmer. I år skal der vælges et nyt medlem til bestyrelsen og to nye suppleanter, da den ene har valgt at stoppe som suppleant og vi ikke har hørt fra den anden.

Dagens program.

11.00 Kutter Anton er kommet til Lemvig og der er opstillet telt og udstillinger, workshops der skal gennemføres et stort program i resten af juni og hele juli med oplevelser for børn, uge og deres forældre. Knurhanen og Hønen med alt godt fra havet, undervands- og overvandsdroner, sejladser, et projekt omkring tabte fiskeredskaber (spøgelsesgarn), Høfde 42, Jyske Rev og nyt om planer for at lukke Limfjorden mod vest. Et stort program og det hele åbnes officielt lørdag den 20. juni kl. 11, med kaffe, taler og måske lidt musik. Levende Havs medlemmer er selvfølgelig inviteret også til frokosten og generalforsamlingen.

12.00 Frokost

13.00 Generalforsamlingen åbnes

15.00 Kaffe

16.00 Generalforsamlingen slutter

Kontingent og kutter Anton andele

Husk at kontingent for 2020 skal være betalt inden generalforsamlingen. Ifølge foreningens bogholder, Erik Bjørn Olsen, er der flere end 50 som endnu ikke har betalt kontingentet.

Det bekymrer os, for hvis vi får færre medlemmer i 2020, bliver det vanskeligere at nå målet med et stabilt medlemstal på de godt 300, der er nødvendige for at man kan trække sin støtte til Levende Hav fra i skat.

Vi håber at det bliver rettet op inden generalforsamlingen og vi står selvfølgelig altid til rådighed med uddybende forklaringer og gode argumenter, hvorfor man bør støtte op om Levende Hav og foreningens projekter.

De kommende år er det projekter som Kystens Parlament, støttet af Velux Fonden, Pangani Fiskeri Projektet i Tanzania og det er kutter Anton projektet som har en vennekreds, der hver måned indbetaler minimum 50 kroner og bidrager dermed til driften af kutter Anton.

I år introduceres et nyt kutter Anton koncept, hvor Levende Havs medlemmer kan købe andele i kutter Anton. Der introduceres 250 andele af 1000 kroner, hvor Levende Hav beholder de 50.

Dvs. medlemmerne skal købe 200 for at projektet kan realiseres og lige nu er der bestilt i alt 151 andele fordelt på godt 50 medlemmer. Vi skulle meget gerne op tæt på de 200 inden generalforsamlingen, så generalforsamling endelig kan beslutte om kutter Anton skal på andele. Andelene kan indfries, 5 år efter at de blev købt, til kurs pari dvs. 1000 kroner.

Skriv eller ring derfor hurtigst muligt til formanden llh@levende-hav.dk 53347107 for at komme på listen over medlemmer der købte kutter Anton andele.

Hele bestyrelsen glæder sig til at byde foreningens medlemmer velkommen til Lemvig og kommer man fredag eftermiddag/aften er der flere overnatningsmuligheder, ligesom man kan være med til at gøre alt klart til lørdagens program og man kan også deltage i det åbne bestyrelsesmøde fredag eftermiddag.

Bemærk: I modtager indkaldelsen via brev, vi vil meget gerne have jeres mail så vi kan spare portoen, send venligst derfor jeres mail til llh@levende-hav.dk

På vegne af bestyrelsen

Vel mødt.

 

 

 

Levende Hav på Folkemødet 2019

Som alle tidligere år kom Levende Hav med kutter Anton til Folkemødet på Bornholm. Det meste af programmet på kutter Anton i år blev gennemført og styret af CISU.

Foodfestival GRO 17.-18.maj 2019

Ingeborg med laksen
I bededagsferien, fredag den 17. og lørdag den 18. maj 2019, afholder Global Aktion (tidl. Afrika Kontakt) og Landsforeningen Levende Hav en festival om madsuverænitet, klima og bæredygtighed langs Havnegade i København.
Kom med når vi udforsker spiselige veje ud af klimakrisen!
I bededagsferien bliver Havnegade forvandlet til et mekka af stader, scener, workshops, børneaktiviteter og folkekøkkener. Ved kajen ligger båden Anton klar til at invitere ombord. Du kan lege med lækre råvarer i køkkenet, få jord på fingrene i spireworkshops eller deltage i debatter om industrielt landbrug og kolonialisme. På festivalen udfordrer vi de eksisterende dogmer og udforsker mulige alternativer. Madsystemerne i dag har store konsekvenser for vores klima, klode og de mennesker, der bor på den. Heldigvis slutter historien ikke her – for over hele verden arbejder folk med alternativer, der giver beslutningskraft tilbage til lokalsamfund og producerer mad i forståelse for det naturgrundlag, vi lever af.