Nytårsbrev til Fødevareminister Rasmus Prehn

Opdateret feb. 2022.

Levende Hav har tirsdag den 8.2.2022 modtaget svar fra Fødevareminister Rasmus Prehn og et medfølgende notat fra Fiskeristyrelsen. Brevet kan læses Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Rasmus Prehns svar på henvendelse af 21. december 2021 og notatet Notat fra Fiskeristyrelsen om spørgsmål fra Levende Hav.

Der er flere punkter i svaret og i notatet som skal endevendes og diskuteres. Ex. informationen der oplyser at fiskerikontrollen kun har gennemført 5 last haul kontrol på de aktive hollandske bomtrawlere i Skagerrak og Nordsøen i perioden juli til udgangen af december 2021, dvs. 6 måneder og i samme periode har de gennemført 1 (skriver en) last haul kontrol på de belgiske bomtrawlere som fisker i Nordsøen med kædemåtter. Vi gennemgår nu alle vore optegnelser fra perioden over antallet af fartøjer, landinger for at få skønnet hvor mange slæb de to fartøjs kategorier skønnes at have gennemført i de 6 måneder – det er mange rigtig mange. Der har været op mod 20 fartøjer og fisker 24/7 alle ugens dage kun afbrudt af de dage, hvor de bruger på at lande fisken i Hanstholm, Thyborøn og Hvide Sande. En bomtrawler trawler i godt 2 timer, så skal trawlet tømmes (hver bomtrawler bruger 2 trawl af 12 meters bredde.) Dvs. 10 træk i døgnet og med et gennemsnit på 15 fartøjer som fisker minimum 5 dage om ugen (20 måned) giver det 15x10x20x6=18.000 træk, og de har kun haft besøg 6 gange i alt.

Dvs. de bomtrawlere har ikke 10 % chance for at blive opdaget i de ulovligheder de mistænkes for, ja ikke engang 1% chance, nej vi er helt nede på under en promilles chance for at de får besøg af den danske fiskerikontrol og det vel at mærke det samme bomtrawl fiskeri som den danske regering vil “gøre alt for at få forbudt”. I samme periode i samme område foretog fiskerikontrollen et last haul kontrol på 45 danske fiskefartøjer. Ingen af disse kontroller til søs, medførte at der blev rejst sigtelser, skriver Fiskeristyrelsen. Vi fulgte fiskeriet i dette område i samme periode via landinger tjenesterne til lokaliseringer af skibe på havet AIS Marine og Vesselfinder og det er helt sikkert at i det område i denne periode var der flere aktive bomtrawlere fra holland og belgien end der var aktive danske fiskefartøjer.

Der bliver nu fulgt op på sagen.

Levende Havs brev december 2021:

Levende Hav har også modtaget Fødevareminister Rasmus Prehns hilsner med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår, hvor ministeren bl.a. skriver at han ser at at det bæredygtige fiskeri også har en “glorværdig fremtid” . I Levende Hav har vi aldrig lagt skjul på at det, desværre, ikke er vores syn på fremtidens fiskeri. Vi har sendt ministeren, fiskeriforvaltningen og folketinget vores bedste ønsker for julen og nytåret og har i den forbindelse givet vores status på livet i havet og erhvervsfiskeriet som vi ser det her i slutningen af 2021.

Landsforeningen Levende Havs nytårshilsen til Fødevareminister Rasmus Prehn

Brev Ramus Prehn dec. 2021