Generalforsamlingen 2024

Medlemsmøde og Generalforsamling

 1. april kl. 10.30, Danhostel, Flintebakken 150, Horsens

Medlemsmøde 10.30 – 12.00

Foredrag og debat med professor Poul Holm, leder af center for miljøhistorie på Trinity University Dublin, Irland. Poul er tidligere museumsinspektør på Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg og forsker i erhvervsfiskeriets historie.

Deltagerne på generalforsamlingen bliver ført tilbage til det store sildeeventyr i Øresund i 1500-tallet, hvor 17.000 mennesker samlet fiskede op mod 40.000 tons sild/år og frem til det moderne fiskeri, hvor et enkelt stort dansk fiskefartøj alene kan fiske samme mængde. Foredraget stiller spørgsmålene: Hvor store forandringer har vi faktisk set i fiskeriet. Hvornår skete de og med hvilke konsekvenser?


Frokost 12.30 – 13.30

Generalforsamling 13.30 – 16.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af årsregnskab
  4. Evaluering af Havpolitisk Forum
  5. Evaluering af igangværende og afsluttede projekter og arbejdsgrupper
  6. Indkomne forslag. Vedtægtsændringer
  7. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Evt.

Jeg håber at mange vil komme og bidrage til diskussionen om, hvor Levende Hav skal fokusere sin indsats for, at vi kan få et forbedret og sundt havmiljø. I øjeblikket er det svært at være optimist, når man betragter de politiske tiltag og mangel på samme, men jeg tror på, at vi kan gøre en forskel. Så mød op og giv dit besyv med.

Tilmelding.

Foreningen er vært ved frokosten, så vi har brug jeres tilmelding, som kan sendes til

ebogmt@gmail.com eller som SMS til 2681 6095.

Kontingent

200 kr. Personligt medlemskab

300 kr. Familie medlemskab

400 kr. Firmaer og foreninger

Beløbet kan indbetales på Mobilepay 77209 eller Merkur Bank 8401 1010315.

Vel mødt og bedste hilsener

Erik Bjørn Olsen

 

 1. Vores skib, kutter Anton kommer på bedding i Bønnerup tirsdag d. 2. april. Der er brug for alle gode kræfter til stort og småt ved årets kølhaling, så meld dig til nogle timers arbejde i et hyggeligt fællesskab omkring skibet på havnen i Bønnerup. Små og store bidrag modtages med tak. Ring til Erik på tlf. 2681 6095.