Red Havet Nu Iltsvind

29. august 2019
Eutrofiering og deraffølgende iltmangel og sidst iltsvind på bunden af de danske fjorde, indre danske farvande og Østersøen er blevet den største enkeltfaktor, målt på alt det der lægger de danske farvande øde.

Kontakt

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 DK-Lemvig

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.