Finansloven 2020

Mens vi glæder os over at der er en verden til forskel på årets finanslov og de tidligere, så må vi græde over hvor lidt der blev til den grønne omstilling, ex. at der ikke opkræves en eneste øre i flyafgifter er intet mindre end ansvarspådragende.
 
Der er heller ikke sat en øre af til den nødvendige omstilling af dansk fiskeri ligesom der ikke er sat en øre af til den folkelige indsats for natur, miljø og klima, når vi ser bort fra de udvalgte der har fået lidt penge.
 
Der er nye fonde på vej, men alle investeringsfonde, ikke skyggen af fonde som civilsamfundet kunne søge til den folkelige indsats for naturen og klimaet.
 
Sidst men ikke mindst så står indsatsen for den grønne omstilling i landbruget, så langt fra målet som tænkes kan. Her kunne ex. en momsfritagelse på grøntsager have hjulpet, ligesom 500 mio om året i 10 år til køb af landbrugsjord ville have ført til den nødvendige indsats for vandmiljøet. Med de 200 der sættes af skrabes der kun lidt i overfladen.
 
Kunne Finansloven have været værre? Ja det kunne den, men er det blevet målestokken efter 20 år under DF åget?
 
Denne regering, og ikke mindst denne finanslovs støttepartier, skal op i et meget højere gear til næste år.