Tejnefiskeri efter jomfruhummer og andre skaldyr

13. marts 2024

I 2023 fik medlemmer af Levende Hav, Ib Ivar Dahl og medlem af bestyrelsen Mads Brodersen, udviklet et projekt med fokus på tejnefiskeriet. Det var en opfølgning på tejne projektet fra 2018. Nu skulle x antal fiskere fra Danmarks Fiskeriforening DFPO og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri FSK på studietur i juni/juli 2024 til Sverige og Norge bl.a. med kutter Anton.

Efter møder hos DFPO i Taulov blev der er indgået en aftale i november 2023 og DFPO ville tage opgaven med at få ansøgt de nødvendige midler.

I slutningen af feb. 2024 kommer der grus i maskineriet da DFPOs. direktør vil have bekræftet rygter om at LLH skulle deltage i en TV udsendelse om fiskeriet på Limfjorden og motorkraft i dansk fiskeri, og direktøren skriver at han mener at samarbejdet kan blive vanskeligt hvis LLh optræder i den sammenhæng. Det er ikke andet rygter og selvfølgelig kan vi i LLH hverken be- eller afkræfte de rygter.

Og det fører til at Levende Havs formand og de to initiativtager skriver til DFPO for at få et svar på om samarbejdet består.

Levende Hav har ikke fået noget svar og dermed har de ansvarlige skrevet til DFPO og afbrudt samarbejdet og får nu afklaret om projektet også kan fortsætte uden DFPO.

Dokumentation 

Mail fra DFPO som bekræfter samarbejdet:

“Kære Ib,

Tak for snakken. Jeg skal bekræfte, at Danmarks Fiskeriforening PO bakker op om det spændende projekt og at vi også gerne vil hjælpe med at finde finansiering til projektet. Til orientering kan jeg oplyse, at vi også arbejder med at få et konkret projekt om tejnefiskeri i dansk farvand på plads.

Med venlig hilsen
Kenn Skau Fischer
Adm. Direktør/CEO”

Mail fra DFPO som sætter spørgsmålstegn ved samarbejdet:

“Hej Ib og Erik,

Tak for hurtig tilbagemelding. Vi vil faktisk meget gerne fortsætte det konstruktive samarbejde om det tejneprojekt, som vi har gang i. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Når jeg optræder lidt ”intrigant”, så skyldes det, at der af en journalist på TV2 bliver arbejdet på en absurd historie med grove beskyldninger mod muslingefiskere i Limfjorden. Her er der en kilde, som har oplyst over for mig, at han mener, at en repræsentant fra Levende Hav også er indblandet i den historie. Det håber jeg, at I kan afvise – for jeg vil have svært ved at forklare vores medlemmer, at det ikke bør have betydning for vores samarbejde, hvis det alligevel skulle være tilfældet.

Med venlig hilsen

Kenn Skau Fischer

Adm. Direktør/CEO

Det følges op af flere mails fra LLH og afsluttes med denne:

”  Til DFPO ved Allan Buch og Kenn Fischer 3.3. 2024

For god ordens skyld, må vi fortælle dette: Det undrer os meget, at en så stor og tilsyneladende velanskrevet forening, kan forfalde til ringe og på nogle punkter uanstændige former for samarbejdsmoral, som vist under arbejdet med emnet: Inspirationsrejse for danske fiskere til N og S vedrørende fiskeri med tejner. Vi skal af disse årsager opsige samarbejdet med DFPO. Det skal ikke skjules, at vi er dybt skuffede over forløbet, idet vi arbejdede med god vilje om
et emne for dansk fiskeri, som kunne medvirke til at føre det i en mere bæredygtig og naturskånsom retning.
Bedste hilsner
Mads Brodersen og Ib Ivar Dahl”

 

 

Kontakt

+45 26 81 60 95

E-mail:llh@levende-hav.dk

Levende Hav/Living Sea
Solsikkevej 10
8500 Grenaa

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.

Støt foreningens arbejde via Mobilepay 77209