Mange spøgelsesgarn i Nissum Bredning

Pressemeddelelse udsendt lørdag den 18. juli. 2020

Spøgelsesgarn i Nissum Bredning

 Levende Havs formand Kurt Svennevig Christensen: ”Jeg var klar over at tabte redskaber er et  voksende problem i Nissum Bredning, også fordi jeg blev selv fritidsfisker i Nissum Bredning sidste år, men det overrasker mig og gør mig oprigtig ked af det, at der er så mange og at der selv i redskaber, der har stået i mange måneder, stadig sidder mange levende taskekrabber og hummer i de redskaber, vi nu kalder ”spøgelsesgarn”.

Arbejdet med at få fundet og halet de redskaber gik i gang i slutningen af uge 29 og det vil fortsætte de kommende uger, når vejret ellers tillader det. Se mere på  https://www.facebook.com/levendehav.dk/ og www.levendehav.dk

Denne sommer ligger Levende Hav med kutter Anton i Lemvig Havn, hvor der er opstillet telt og udstillinger. Her kan folk få viden om alt dét der truer livet i havet gennem udstillinger, akvarier og engagerede Levende Hav medlemmer. Vi har fokus på forureningen med næringsstoffer, fiskeriet og alle andre faktorer som ødelægger livet i de kystnære vande og fjorde.

Vi har gang i et pilotprojekt med fokus på den alm. strandkrabbe som nu alt dominerer livet i Danmarks 10.000 km2 kystnære farvande og fjorde. I ex. Limfjorden er der ikke andet liv tilbage end skaldyr, med strandkrabben som den alt dominerede og den undersøgelse foretages af biolog Mogens Gissel.

Inden sommeren er slut, vil vi også have haft en udvidet opmærksomhed om giftdepotet ved Høfde 42 i samarbejde med Bjarne Hansen, Thyborøn. Vi skal ud til Jyske Rev og vi skal have diskuteret med folk og politiske ansvarlige om Jyske Rev virkelig også ligger bedre på havnen i Thyborøn, end de 24 sømil NW ud af Thyborøn? Vi har også et fokus på planerne om at indsnævre ja måske helt lukke Limfjorden mod vest og vi skal på nogle medlemsture op i fjorden.

Lige nu kan Levende Havs medlemmer også komme med ud på fjorden og deltage i arbejdet med at få fundet og halet de tabte redskaber vi så kalder ”Spøgelsesgarn”. Arbejdet gennemføres af besætningen på kutter Anton med hjælp fra frivillige herunder også fiskere fra Lemvig og dykkere.

Det er Levende Havs medlemmer som står for dette arbejde og alt andet arbejde på havnen i Lemvig denne sommer, alt selvfølgelig frivilligt og ulønnet.

Til køb af udstyr og reparation og vedligehold af kutter Anton har Levende Hav i år fået støtte fra Aage V. Jensen Fonden, Velux Fonden, havnen i Lemvig og Lemvig Kommune og Frydendahl i Hvide Sande.

For flere oplysninger og aftaler om at komme ud med kutter Anton kontakt Levende Havs formand Kurt Svennevig Christensen på telefon 53347107

Ny bevilling til kutter Anton

Tak til Aage V. Jensen Fond for støtten på 398.000 kroner bevilling til reparation og nyt udstyr til kutter Anton. Kutter Anton skal have skiftet et par planker og have et nyt ror. I år fik kutteren ny stråkøl og roret blev repareret, men til foråret skal der skiftes et par planker. Støtten skal også bruges til nye sejl og noget elektroniske udstyr. 1/3 af støtten skal bruges til køb og installationer af udstyr til brug for indsamling af tabte redskaber de såkaldte “spøgelsesgarn”.

Levende Havs formand Kurt Svennevig Christensen:  “Vi er meget glade for at kunne holde skruen i vandet på kutter Anton, specielt i år hvor vi mistede vores mentor og skipper på kutter Anton Knud Andersen, nu hvor vi skal vise vores evne og vilje til nye aktiviteter med kutter Anton”.

Tidligere på året fik Levende Hav en bevilling fra Velux Fonden til projektet “Kystens Parlament” på godt 800.000 kroner og det projekt vil løbe frem til medio 2021. I det projekt er kutter Anton krumtappen og derfor er vi nu i den gode vind med kutter Anton, som også er omdrejningspunktet for et mindre projekt i 2020 “Knurhanen og Hønen”.

De kommende år ser ud til at stå i kutter Antons tegn.

Anton kølhalingen 2019

Vi har trukket årets kølhaling til juli/august, normalt kølhaler vi i foråret før sommerens sejladser.

Antons egetræ fra 40’erne skulle jo nødigt komme til at se sådan ud

Ny kølhalet, et kunstværk

Bemærk at kølhaling kan være en straf, men kølhalingen af kutter Anton er alt andet end en straf, det er en god oplevelse.

Alle er velkomne og skal kontakte skipper Knud på telefon 20487421 og mail levendehav@gmail.com

Kutter Anton historien. Stop Broen aktion 1991

Fotoserie fra en Stop Broen aktion i 1991 mod Øresundsbroen.

Aktionen forberedes

Aktionen er gået i gang

Optoget fortsætter fra Christiansborg mod Amalienborg og havnen

Dronningen og hendes søn var ikke på Amalienborg så de måtte flygtet ud på kongeskibet