Generalforsamlingen 2020

10. marts 2020

Levende Havs bestyrelse har dags dato 12.3 besluttet at aflyse/udsætte årets generalforsamling til en dato hurtigst muligt efter at vi har fået bugt med den Corona virus.

Du kan se og downloade Årsberetningen HER

Du kan se og downloade 2019 regnskabet HER. (Bemærk: Regnskabet er ikke godkendt før det har været præsenteret og blevet godkendt på 2020 generalforsamlingen som gennemføres senere i år i august/september

 

Velkommen til Landsforeningen Levende Havs ordinære generalforsamling 2020

Sted: Restaurant Himmel og Hav, Kystvejen 200. 8300 Odder

Tid: lørdag den 21. marts 2020 kl. 11-16

Tilmelding til Kurt: llh@levende-hav.dk el. telefon/sms 53347107 (for frokost senest tilmelding den 19.3)

Program: Ifølge vedtægter se http://levendehav.dk/vedtaegter-levende-hav/

Selve generalforsamlingen starter umiddelbart efter frokosten, senest kl. 14 og slutter senest kl. 16.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af årsregnskab
  4. Evaluering af igangværende og afsluttede projekter
  5. Indkomne forslag
  6. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen (på valg er: Erik, Ole, Ib)
  8. Valg af revisor

Forslag til ændringer af vedtægter og forslag til dagsorden skal sendes til formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest den lørdag den 7. marts. Kandidater til bestyrelsen skal stilles af mindst 5 medlemmer.

Dagens program.

11.00 Foredrag og diskussion (programmet er ikke klart, det offentliggøres hurtigst muligt på www.levendehav.dk og www.facebook.com/levendehav.dk

12.30 Frokost

13.30 Generalforsamlingen åbnes

15.00 Kaffe

16.00 Generalforsamlingen slutter

Kontingent og kutter Anton andele

Husk at kontingent for 2020 skal være betalt inden generalforsamlingen. Ifølge vores bogholder Erik Bjørn Olsen er der stadig for mange medlemmer som endnu ikke har betalt kontingentet.

Det bekymrer os for hvis vi får færre medlemmer i 2020, bliver det vanskeligere at nå målet med et stabilt medlemstal på de godt 300, der er nødvendige for at man kan trække sin støtte til Levende Hav fra i skat.

Vi håber at det bliver rettet op inden generalforsamlingen og vi står selvfølgelig altid til rådighed med uddybende forklaringer og gode argumenter hvorfor man bør støtte op om Levende Hav og foreningens projekter.

De kommende år er det projekter som Kystens Parlament, støttet af Velux Fonden, Pangani Fiskeri Projektet i Tanzania og det er kutter Anton projektet som har en vennekreds, der hver måned indbetaler minimum 50 kroner og bidrager dermed til driften af kutter Anton.

I år introduceres et nyt kutter Anton koncept, hvor Levende Havs medlemmer kan købe andele i kutter Anton. Der introduceres 250 andele af 1000 kroner, hvor Levende Hav beholder de 50.

Dvs. medlemmerne skal købe 200 for at projektet kan realiseres og lige nu er der bestilt i alt 78 andele fordelt på godt 40 medlemmer. Vi skulle meget gerne op tæt på de 200 inden generalforsamlingen, så generalforsamling endelig kan beslutte om kutter Anton skal på andele. Andelene kan indfries, 5 år efter at de blev købt, til kurs pari dvs. 1000 kroner.

Der er fortsat 120 andele som ikke er afsat. Andele er også en god forretning for folk der ellers opbevarer deres penge i banker hvor man betaler negativ rente. Med en negativ rente på 0,75% vil en andel give indehaveren en gevinst på 40 kroner over de fem år. Køber man fem andele vil man få dækket et års LLH-kontingent og støttet Levende Havs mest aktive projekt.

Skriv eller ring derfor hurtigst muligt til formanden llh@levende-hav.dk 53347107 for at komme på listen over medlemmer der købte kutter Anton andele.

Hvis virussen ikke forhindrer os i det, ses vi forhåbentlig i Odder den 21.3

Vel mødt:

 

 

Kontakt

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 DK-Lemvig

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.