Levendehav

Naturskånsomt Kystfiskeri efter Jomfruhummer

jomfru

Levende Hav har nu gennemført første afdeling at det to-årige projekt, “Naturskånsomt Kystfiskeri efter Jomfruhummer”. Projektet består i at introducere fiskeri af jomfruhummer med tejner som alternativ til det danske på flere måder miljøbelastende jomfruhummerfiskeri med bundtrawl.

Denne del bestod af en researchrejse til skærgården på den svenske vestkyst og den norske sydkyst. Her er førsteudgaven af rapporten med billag med epokegørende konklusioner til gavn for fiskernes økonomi, for biodiversiteten og for klimaet.

Her kan du læse hele rapporten med bilag og hente den som PDF fil.

 


39.350 kr. til Anton

Miljøkutter Anton

Levende Hav takker alle, der har støttet Antons aktiviteter via crowdfundingindsamlingen, ”bedre jomfruhummer”.
Indsamlingen gav 39.350 kr.

Den første sejlende aktivitet er Folkemødet i Allinge på Bornholm, hvor Levende Hav har et stort program, som det også fremgår af hjemmesiden. Vi er meget taknemmelige for den tillid, som de mange donorer viser os. Der er noget at leve op til, og det vil vi gøre vores yderste for.
På vegne af bestyrelsen
Knud Andersen
Formand
Landsforeningen Levende Hav


 

Oversigt over Levende Havs workshops på det Bornholmske Folkemøde

Workshops_1_02

 


 

Levende Hav kæmper for at bevare fredning

Et større havområde vest og nordvest for Kullen har i flere år været fredet efter aftale mellem Sverige og Danmark. Det har været en afgørende faktor for, at torskebestandene atter er gået op i Kattegat. Jomfruhummerfiskerne især fra Gilleleje vil have fredningen ophævet. Den er vores fødevare- og miljøminister selvfølgelig helt med på. Men Levende Hav presser sammen med andre miljøorganisationer på for at undgå en ophævelsen af fredningen. Levende Hav er medunderskriver på dette brev.


 

Levende Hav sender brev til ministre

Levende Hav har i dag været med til at sende et brev til danske, svenske og tyske ministre med opfordring til at stoppe alle overvejelser om at åbne for fiskeri med bundtrawl i de områder af sydøstlige Kattegat, som har været lukket i 7 år.
Se brevet her


 

Levende Hav deltager på Folkemødet

Du kan møde Levende Hav og kutter Anton i Allinge Havn. Levende Hav står også for afviklingen af flere møder. Herunder plakater for 2 af af møderne.

bornholmindex

 


 

Støt Kutter Anton i arbejdet for et levende hav og et bedre og mere skånsomt fiskeri.

Miljøkutter AntonDet lyder stort for et lille fartøj (dansk 20 tons kutter fra 1948) men ”Anton” har faktisk i mange år deltaget i projekter angående hav og fiskeri. Vi gør en forskel og agter at vedblive, så længe vi kan holde skruen i vandet. I 2016 og 2017 sættes Anton ind i tre af Levende Havs projekter:

– Bedre jomfruhummer
– Sejladser med Anton som flygtningebåd, med 70 skulpturer af Jens Galschiøt
– Sejlads til Folkemødet på Bornholm, hvor Anton er rammen om diskussioner om retfærdigt og naturskånsomt fiskeri.

Se mere om Anton og hvordan du kan støtte

 


 

Generalforsamling i Landsforeningen Levende Hav

Den 12. marts 2016 afholdt Levende Hav generalforsamling i amatørfiskernes hus på havnen i Fåborg.

Referat generalforsamling 2016

 

Formandens beretning 2016

 


 

The Guardian skriver om trawlfiskeri med elektricitet

Artikel om trawlfiskeri med elektricitet i The Guardian
“We should be outraged by Europe slaughtering sea life in the name of ’science'”
George Monbiot.
“While we focus our anger on Japan using ‘scientific research’ as an excuse to kill marine life, Europe is doing the same thing under our noses with electric pulse trawling, with potentially disastrous effects.”
Læs The Guardians artikel om trawlfiskeri med elektricitet.