Kystens Parlament 2021

23. september 2019

Nyt projekt.

Kystens Parlament er en aktiverende oplysningskampagne om FN´s nye verdensmål med særligt henblik på mål nr. 14 – ”Livet i Havet”. Kampagnen kombineres med afholdelse af lokale ”Kystens Parlamenter”, hvor lokale, aktuelle ”hav-vendte” problemstillinger behandles med baggrund i FN Verdens Målene, Danmark har tiltrådt.

 

Kystens Parlament er støttet Velux Fonden og gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Amatørfiskerforening.

Formålet med projektet er at få offentliggjort og diskuteret de gode og de mindre gode historier der knytter sig til de folk og samfund som holder til på de danske kyster. Kystbefolkningen og deres samfund er bundet til turismen og fiskeriet, men der også så meget andet der styrer og bestemmer livet på de danske kyster.

Projektets formål er:

  • at oplyse om og sætte fokus på FN´s verdensmål med særlig henblik på mål nr. 14: Livet i havet – nationalt såvel som internationalt,
  • at skabe opmærksomhed og debat om lokale problemstillinger angående kyst- og havmiljø, at inddrage kystens og havets brugere bredt i denne proces,
  • og gennem dette arbejde at gøre ovennævnte problemstillinger mere nærværende og betydningsfulde for en bredere offentlighed, samt for samfundets beslutningstagere og forvaltere.

Eksempler på emner, som kunne være aktuelle til lokal debat i havnene:
Råstofudvinding
Havdambrug
Havvindmøller
Kystfiskeres fiskerettigheder
Forurening med næringsstoffer
Forurening med Kemiske/hormonale stoffer
Kystturisme/kystfriluftsliv
Anvendte fiskerimetoder
Kystkultur
Beskæftigelse/bosætning
Kystsikring
Kystfredning
Fredningsområder i havet

1 fase: 20.6 – 10.8 2020 1. destination: Lemvig/Thyborøn. Udstillinger, krabbe projekt, Høfde 42, Thyborøn Kanal indsnævringen, Jyske Rev og råstoffer, efterladte fiskeredskaber i Nissum Bredning.

2. fase: Oktober 2020 – marts 2021. Planlægning og forberedelse til gennemførelsen af Sydvest-ruten. Fremstilling af materialer og nye plancher og klargøring af kutter Anton.

3. fase: Ultimo april – ultimo juni: Kystens Parlament starter og kommer rundt til 5-6 destinationer og slutter med Folkemødet på Bornholm den 17.juni. Destinationerne bliver østkysten, Lillebælt, Nibe, Det sydfynske Øhav, op gennem Storebælt tilbage til Bønnerup

4. fase: 15.8.21 – 24.9.21 Parlamentet fortsætter 4 destinationer Samsø, Sjælland København og det slutter i Landstingssalen den 24.9 med præsentation af det samlede parlament

5. fase: Oktober, november 2021. Projektet evalueres og afsluttes.

Har det fået din interesse, måske med et parlament i dit lokalsamfund, så skriv til Levende Hav mail: llh@levende-hav.dk.

Vi har også meget brug for frivillige som besætning på kutter Anton og som chauffør for den trailer der kommer rundt med telt og udstillinger i ugen op til den weekend hvor der er et parlament. Der er ikke lønninger men projektet dækker udgifter til rejse til og fra kutter Anton og kost ombord hvor man også får en køje. Har du lyst til at deltage så send en mail til llh@levende-hav.dk eller ring til Kurt på telefon 53347107

Projektet råder også over midler der kan dække de lokale udgifter til de enkelte parlamenter.

Debat på kutter Anton

Debat på havnen i Middelfart med kutter Anton i centrum

 

Kutter Anton til Folkemødet

Kontakt

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 DK-Lemvig

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.