Udvidelsen af Århus Havn skal stoppes

02. marts 2022

Århus Erhvervshavn ønsker at blive udvidet med 1 km2 nyt havneanlæg. Dertil skal der fjernes store mængder af slam (Gytje) som skal dumpes ved Hjelm og endnu større mængder af forurenet sand og mudder som skal dumpes syd for Århus ud for Faustrup Skov. Til projektet skal der hentes 5-6 mio. m3 sand og grus fra Moselgrunden ude i Kattegat. Og som det vil fremgå af høringsmaterialet, borgermødet i Århus og de mange organisationer og foreninger som stiller sig kritiske overfor dette projekt, så er der ingen andre grunde end at få skabt et stort boligområde med attraktive og kostbare grunde ud til havet.

Projektet bliver en miljø- og naturkatastrofe for de berørte hav områder og det vil smadre alle det vi og andre har arbejdet for i Kattegat, mindre trawl og havbrug.

Her er links til høringen og til vores høringssvar og til de organisationer som kæmper for at få stoppet dette projekt.

Levende Havs Høringssvar: Århus Kommune og Trafikstyrelsen

Link til borgermødet på Århus Rådhus: 

Foreningen: Beskyt Århusbugten

Foreningen Det Fælles Bedste

Video fra Borgermødet:

Borgermøde – 1 del: vimeo.com/681086032
 
Borgermøde – 2 del: vimeo.com/681090860
 
Borgermøde – 3 del: vimeo.com/681380265
 
Borgermøde – 4 del: vimeo.com/681389426

Kontakt

+45 26 81 60 95

E-mail:llh@levende-hav.dk

Levende Hav/Living Sea
Solsikkevej 10
8500 Grenaa

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.

Støt foreningens arbejde via Mobilepay 77209