Til pressen, Folketinget og de ansvarlige ministre

04. august 2020

Fiskeriministeriet og Miljøministeriet 

cc: Folketingets miljø- og fødevareudvalg

Kære Lea Wermelin og Mogens Jensen,

I har tidligere modtaget mails fra os med oplysninger om vores fund af efterladte fiskeredskaber i Limfjorden. Siden har vi fortsat fundet og halet spøgelsesgarn, alt imens vi forsøger at finde ud af hvordan det kunne gå så galt. 

Her og nu peger pilen på fiskeriforvaltningen, og helt centralt står fiskerikontrollen. Fiskerikontrollen har svigtet i denne sag. Vi har meget klare statement fra erhvervsfiskere, hvor de fortæller om det store svigt fra kontrollen. De har gang på  gang fortalt og udpeget de “skurke og banditter” som bruger den praksis med udtjente garn, som efterlades i fjorden, når de heller ikke kan fange krabber og hummer længere. De har også forsøgt at få ryddet op og intet sker. Kontrollen handler ikke. 

Det kan der være mange grunde til, men tilbage står det uomgængelige faktum at vi i Danmark har en fiskerikontrol, som bl.a. skal sikre os alle et lovligt fiskeri. Og de efterladte fiskeredskaber vi finder er ulovlige redskaber. 

For er det erhvervsfiskerne som “taber/mister” deres redskaber skal de rapportere at de har mistet de redskaber og fritidsfiskere må kun bruge længder på 135 meter, og vi hiver længder der er meget længere på over en km. 

Alt er derfor et ulovligt fiskeri, målt på de love fiskeriforvaltningen har ansvaret for og hvis ikke det er nok er, eller bør det være ulovligt, dvs. kriminelt, målt på naturen.

Kære miljø- og fiskeriminister, det er en fiskeri- og miljøpolitisk skandale vi oplever i Limfjorden denne sommer. Det stoppes og der skal ryddes op. 

I dag har vi sendt følgende til pressen og ligeså snart vi får lidt mere tid bliver det hele samlet og overgivet til Folketinget. 

Indtil da står vi selvfølgelig til rådighed med flere oplysninger.

Med venlig hilsen

For Levende Hav

Kurt Svennevig Christensen

Formand 

Telefon 53347107 

Pressemeddelelse udsendt d. 30. juli. 2020

Spøgelsesgarnene i Limfjorden er efterladte garn
Der kan stå over 1.000 skadelige garn alene i Nissum Bredning, viser de første erfaringer fra frivilligt projekt.

Spøgelsesgarn defineres som ‘mistede og tabte garn’, dvs. redskaber, som fiskeren har mistet ved et uheld. “Fiskeren mister også redskaber, men langt hovedparten af de spøgelsesgarn, vi hiver på Limfjorden, er ikke mistede, men efterladte garn,” siger skipper og formand for Landsforeningen Levende Hav (LLH) Kurt Svennevig Christensen. Dermed retter han en udbredt misforståelse i både medier og blandt politikere.

Efterladte garn, som består af bl.a. plastik og bly, er garn, hvor ejermanden har fjernet ankrene i begge ender, fordi garnene ikke længere kunne fange så mange krabber og hummere, at det kunne betale sig at røgte dem, præciserer han.

Ifølge Landsforeningen Levende Hav fortæller nogle af de få erhvervsfiskere, der er tilbage i Limfjorden, som forsøger at overleve ved lidt fiskeri efter østers og hummer, at de løbende har holdt fiskerikontrollen opdateret om de efterladte garn, men intet sker.

”De ved godt, at fjorden er fuld af spøgelsesgarn, men fiskerne bliver ligeglade, når de år efter år forsøger at råbe myndigheder op og intet sker, og så holder de op med at anmelde og opsamle de gamle garn de støder på” fortæller Kurt Svennevig Christensen.

Landsforeningen startede med kutter ‘Anton’, der denne sommer ligger i Lemvig havn, arbejdet med at få fundet og halet de efterladte redskaber i slutningen af uge 29, og indsatsen vil, når vejret tillader det, fortsætte den kommende uge.

Kutteren er bemandet med frivillige medlemmer af foreningen. De har allerede hevet mere end 200 garn i land og biolog Mogens Gissel Nielsen, medlem af Levende Hav og besætningsmedlem har de seneste uger fået syn for sagen om problemets omfang.

“Vi er meget overraskende og chokerende over hvor mange garn, der blot er efterladt i fjorden, hvor de står og gør skade på miljøet og fortsat fisker bl.a. krabber og hummere, som dør i de udtjente garn,” siger Mogens Gissel Nielsen.

Se mere på  https://www.facebook.com/levendehav.dk/ og www.levendehav.dk

Denne sommer, hvor Levende Hav og kutter Anton har base i Lemvig Havn, har foreningen opstillet telt og udstillinger. Her kan folk få viden om alt det, der truer livet i havet gennem udstillinger, akvarier og engagerede Levende Hav medlemmer. Der er fokus på forureningen med næringsstoffer, fiskeriet og alle andre faktorer, som ødelægger livet i de kystnære vande og fjorde.

Kutter Anton sejler også ud til Jyske Rev med dykkere om bord for at dokumentere, at revet forsvinder på grund af uansvarlig råstofindvinding.

LLH har desuden gang i et pilotprojekt med fokus på den almindelige strandkrabbe, som efterhånden totalt dominerer livet i Danmarks 10.000 km2 kystnære farvande og fjorde. I for eksempel Limfjorden er der ikke andet liv tilbage end skaldyr med strandkrabben som den altdominerende, og den undersøgelse foretages af biolog Mogens Gissel.

Inden sommeren er slut, vil Levende Hav også have skabt opmærksomhed om giftdepotet ved Høfde 42 i samarbejde med Bjarne Hansen, Thyborøn.

Lige nu kan Levende Havs medlemmer også komme med ud på fjorden og deltage i arbejdet med at få fundet og halet de tabte redskaber, vi kalder ’spøgelsesgarn’. Arbejdet gennemføres af besætningen på kutter Anton med hjælp fra frivillige herunder også fiskere fra Lemvig og dykkere.

Det er Levende Havs medlemmer, som står for dette arbejde og alt andet arbejde på havnen i Lemvig denne sommer – alt selvfølgelig frivilligt og ulønnet.

Til køb af udstyr og reparation og vedligehold af kutter Anton har Levende Hav i år fået støtte fra Aage V. Jensen Fonden, Velux Fonden, havnen i Lemvig og Lemvig Kommune og Frydendahl i Hvide Sande.

For flere oplysninger og aftaler om at komme ud med kutter Anton kontakt Levende Havs formand Kurt Svennevig Christensen på telefon 53347107

Best regards/Venlig hilsen

Kurt

Svennevig Christensen

Formand/Chairman 

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
DK-7620 Lemvig
Cell + 45 53347107
www.levendehav.dk

 

 

Kontakt

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 DK-Lemvig

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.