RedHavet.nu – fra bundtrawl

06. september 2019

RedHavet.nu

Som led i redningsplanen appellerer miljøorganisationerne til, at Danmark:
 – Senest i 2022 har etableret naturlige zoner på mindst en tredjedel af havbunden, hvor
bundtrawling er forbudt
 – Senest i 2027 begrænser udledningen af kvælstof til havet fra 60.000 til 40.000 tons
 – Senest i 2027 stopper forureningen af havet med miljøfarlige stoffer
Derudover opfordrer initiativtagerne til at beskytte de danske farvande langt mere målrettet
igennem forskning, lovgivning og økonomisk politik.

Senest i 2022: etablere naturlige zoner på mindst en tredjedel af havbunden, hvor
bundtrawling er forbudt. Hvordan?

 – Ved udvælgelse af områder prioriteres den marine biodiversitet (inkl. fisk) højest. Det er
ikke et mål at lukke fiskepladser, men tilstedeværelse af erhvervsfiskeri med bundtrawl skal
ikke være et udelukkelseskriterie.
 – Naturlige zoner skal være større, sammenhængende og repræsentative områder.
 – Skal have en størrelse som kan rumme naturen i et flydende miljø, hvor dyr naturligt
bevæger sig over kortere og længere afstande.
 – Der skal være variation inden for områderne i forhold til dybder, bundtyper m.m.
 – Skal inkludere vigtige levesteder for fisk (f.eks. gyde- og opvækstområder)
 – Der skal udvikles forvaltningsplaner for områderne og de skal overvåges regelmæssigt for at
dokumentere effekter på havbundens natur.

Lånt fra Oceana. https://eu.oceana.org/en/node/47406

Lånt fra Oceana. https://eu.oceana.org/en/node/47406

Kontakt

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 DK-Lemvig

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.