Muslinger og Helnæs

03. september 2019

Evaluering muslinger v/Ib Ivar Dahl

Gennem en årrække har lokale fritidsfiskere arbejdet målrettet på at forbedre vandkvaliteten i Nørre Fjord ved dels fra 2009 til -12 at etablere et biorev af muslinger, dels at beskytte muslingerne mod opfiskning og senest i foråret 2019 at medvirke til DTU´s forskning i biodiversiteten ved fjordens eksisterende muslingebanker sammenlignet med områder uden muslinger.

Det seneste forskningsprojekt er nu afsluttet hvad angår feltarbejdet og vores forenings involvering i den praktisk- økonomiske del. I den anledning blev der afholdt et kort møde mellem projektleder Jon Christian Svendsen DTU, Vagn Gram Fåborg Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforenings projektudvalg samt  undertegnede for at evaluere det praktiske arbejde med muslinger i Nørre Fjord.

Vi kunne konkludere at produktion og udlægning af 28 tons muslinger i et biorev i 2009 – 11  resulterede i rensende effekt af fjordvandet i perioden. Det blev estimeret, at kun 5% af muslingerne overlevede til forår 2011, som igen kunne producere 16 tons muslinger i sætning af nye muslingebanker. Denne antagelse kan delvis bekræftes af research foretaget i april – maj 2019, idet der blev iagttaget banker mange steder i fjorden både på lave områder og på dybder med nogenlunde fast bund ned til 7- 8 meter. Noget mål for mængden af fjordens muslinger i antal tons indgik ikke i det projekt.

Læs rapporten her: evaluering muslinger 2019

Kontakt

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 DK-Lemvig

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.