Limfjorden, Smarts Farms og kutter Anton

15. august 2020

Tirsdag den 11. august 2020 var Levende Hav med kutter Anton; gæster ombord og dronefører Casper Simonsen i land, på besøg ved en af de store “Karl smartfarme” til produktion af muslinger i Limfjorden.

Optagelserne er fra farmen med Oddesundbroen, fra Grisetåodde og ned i Venø sund mod Gibbel Næs. Det er et kæmpe anlæg der strækker sig 2 km på langs og godt en halv km på tværs, altså ca. 1 mio m2. lig med 150 fodboldbaner.

Anlægget er visuelt et grimt anlæg og dertil kan lægges de ødelæggelser det anlæg vil opføre Venø bugt i form af en massiv forurening fra muslingernes afføring, afføring og larm fra tusinder af måger, skarver.

Og der er blot et anlæg af mange, vi så også et under opførsel sydvest for havnen på Jegindø hen mod Jegindø tab, et anlæg der vil smadre miljøet i Kås Bredning. Og det er altså ikke muslinger til menneskeføde, men muslinger der skal bruges til fremstilling af biogas.

Det er stadig ufatteligt at den siddende regering har fortsat den natur- og miljø ødelæggende politik der blev opfundet og iværksat af den forrige regering under specielt Esben Lunde Larsens regime som er den mnister der har ansvaret for udviklingen af disse smart farme, som kun er en Karl Smart løsning på et meget alvorligt miljøproblem i Limfjorden og de indre danske farvande – ufattelig.

Der er skrevet meget om de ødelæggelser der følger i kølvandet på disse farme og i Levende Hav kan vi kun tilføje at vi vil kæmpe med alt det vi har kært og lært for at få stoppet de smartfarme.

For svaret på hvordan vi får reduceret vores tab af næringsstoffer til vandmiljøet er lige så enkel som det er sandt at vi i Danmark SKAL ned på de ca. 40.000 tons vi lovforpligtede os på tilbage i 2009. Lige siden af regeringerne dispenseret igen og igen så vi stadig ligger med et tab af næringsstoffer til vandmiljøet på over de 60.000. http://ulnits.dk/biologi/muslinger-og-maend/ https://www.limfjordupdate.dk/naturfredningsforening-advare…

Det er “smart” af de politisk ansvarlige at de nu tillader at disse farme henter næringsstoffer i hele fjorden, for at koncentrere forureningen under disse farme. Men det er en lidt for “Karl Smart” løsning og den skal selvfølgelig af bordet og det kan kun gå for langsomt.

Se også seneste nyt på www.gylle.dk hvor der er syn for sagen i spørgsmålet om hvorvidt offentligheden kan få viden og indsigt i sagen og på dette link er der droneoptagelser af havbunden under et muslinge opdræt i Skive fjord optaget af Svend Hørup

Kontakt

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 DK-Lemvig

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.