Kystens Parlament 2019-2021

23. september 2019

Nyt projekt.

Kystens Parlament er en aktiverende oplysningskampagne om FN´s nye verdensmål med særligt henblik på mål nr. 14 – ”Livet i Havet”. Kampagnen kombineres med afholdelse af lokale ”Kystens Parlamenter”, hvor lokale, aktuelle ”hav-vendte” problemstillinger behandles med baggrund i FN Verdens Målene, Danmark har tiltrådt.

 

Kystens Parlament er støttet Velux Fonden og gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Amatørfiskerforening.

Formålet med projektet er at få offentliggjort og diskuteret de gode og de mindre gode historier der knytter sig til de folk og samfund som holder til på de danske kyster. Kystbefolkningen og deres samfund er bundet til turismen og fiskeriet, men der også så meget andet der styrer og bestemmer livet på de danske kyster.

Projektets formål er:

  • at oplyse om og sætte fokus på FN´s verdensmål med særlig henblik på mål nr. 14: Livet i havet – nationalt såvel som internationalt,
  • at skabe opmærksomhed og debat om lokale problemstillinger angående kyst- og havmiljø, at inddrage kystens og havets brugere bredt i denne proces,
  • og gennem dette arbejde at gøre ovennævnte problemstillinger mere nærværende og betydningsfulde for en bredere offentlighed, samt for samfundets beslutningstagere og forvaltere.

Eksempler på emner, som kunne være aktuelle til lokal debat i havnene:
Råstofudvinding
Havdambrug
Havvindmøller
Kystfiskeres fiskerettigheder
Forurening med næringsstoffer
Forurening med Kemiske/hormonale stoffer
Kystturisme/kystfriluftsliv
Anvendte fiskerimetoder
Kystkultur
Beskæftigelse/bosætning
Kystsikring
Kystfredning
Fredningsområder i havet

1 fase: 1.10.19 – 1.4.20, planlægning, klargøring, udarbejdelse af udstillinger, køb af udstyr, møder ude i havnene.

2. fase: 1.4.20 – 1.6.20. Sydvest-ruten. Projektet kommer rundt til de første 3 destinationer som ligger på en trekantsrute ned langs østkysten, Lillebælt, Det sydfynske Øhav, op gennem Storebælt tilbage til Bønnerup.

3. fase: 15.8.20 – 1.10.20 Nordvest-ruten. Projektet kommer gennem Limfjorden op langs den jyske vestkyst, ned langs den jyske østkyst og Læsø og tilbage til Bønnerup. I samme periode indskriver projektet én-to studerende fra Bæredygtighedslinjen på kandidaten i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet i praktik.

4. fase: 1.4.21 – 1.6.21. Sydøst-ruten. Projektet går ned gennem Storebælt, Guldborgsund, Bornholm og op langs Sjællands østkyst til København som bliver den 10. destination som afslutter Kystens Parlament i Landstingssalen på Christiansborg.

5. fase: 1.6.21 – 1.7.21. Projektet evalueres og afsluttes.

Har det fået din interesse, måske med et parlament i dit lokalsamfund, så skriv til Levende Hav mail: llh@levende-hav.dk.

Projektet råder også over midler der kan dække de lokale udgifter til de enkelte parlamenter.

Debat på kutter Anton

Debat på havnen i Middelfart med kutter Anton i centrum

Kutter Anton til Folkemødet

Kontakt

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 DK-Lemvig

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.