Haraveriet på kutter Anton i Løgstør den 7. okt. 2020

04. november 2020

Søforklaring
Kutter Anton i Løgstør

Onsdag den 7. oktober kl. 13.45 ligger vi med kutter Anton ved Kongekajen i Løgstør, vi skal have en mand i land og købt lidt proviant. Vi ligger med alle fendere ud og de bedste fortøjninger, da fartøjet Wind Transporter passerer os i alt for høj fart. Fartøjet har, umiddelbart før kajen og der hvor vi ligger, slækket op fra 24 – 16 knob og det medfører en meget stor hækbølge, som hamrer ind i kutter Anton, med det resultat at lønningen smadres, støtter slås løs, hale maskinen bøjer og spiger i plankerne også, i vandlinjen, bliver slået løs.

Meget voldsom hændelse som Mogens Gissel, der stod på kajen, vurderer at havde der stået folk på bakken var de blevet smidt i vandet eller i bedste fald kastet omkuld. Dvs. en livsfarlig hændelse.

Wind Transporter rederiet, som er Ørsted og partner Western Northern Offshore, vil ikke påtage sig deres ansvar, og derfor skal vi tage ansvaret for at skipper på fartøjet og det ansvarlig rederi får det ansvar, fordi der er tale en uforsvarlig sejlads.

Det gør vi med en søforklaring til Den Danske Havarikommission og Søfartsstyrelsen og ved at få undersøgt om andre har haft lignende oplevelser ved Løgstør og mere generelt i mødet med fartøjer som Wind Transporter (der er flere af de fartøjer og de sejler meget hurtigt) og på det foreliggende, hvor de ikke vil tage ansvaret, frygter vi at de også sejler hensynsløst andre steder og dermed kan bringe folks liv i fare.

Derfor har du selv oplevet eller kender til nogen som har oplevet noget lignende ved Løgstør eller andre steder med disse hurtige fartøjer, vil vi gerne høre fra dig. På Levende Havs hjemmeside www.levendehav.dk opretter vi en side med fotos, beskrivelser og rapporter. (fotoet af Wind Transporters søsterskib har jeg lånt fra rederiets hjemmeside)

Rapport til Haraveri kommissionen: DMAIB Indrapporteringsskema

Rapport fra forsikringsselskabet: 109 L01109566 – HL20.416 Lemvig kollision med kaj fra bølger modpart (1)

Kontakt

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 DK-Lemvig

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.