Levende Hav

Bevar fredning

Levende Hav kæmper for at bevare fredning

Et større canadian pharmacy havområde vest og nordvest for Kullen har i flere år været fredet efter aftale mellem Sverige og Danmark. Det har været en afgørende faktor for, at torskebestandene atter er gået op i Kattegat. Jomfruhummerfiskerne især fra Gilleleje vil have fredningen ophævet. Den er canadian pharmacy online vores fødevare- og miljøminister selvfølgelig helt med på. Men Levende Hav presser sammen med andre miljøorganisationer på for at undgå en ophævelsen af fredningen. health-e-child.org

Posted in: Nyheder

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment